Afbeelding
Eigen foto.

’t Is maar wat in disse stad

· leestijd 1 minuut Algemeen

Zakt in de geute, ik ‘eb met wat gemengde gevuulns noa ’t project van ‘t ‘Anze paviljoen an de overkante van de Iessel e keekn, enerzijds weetn we allemoale det an die kante de zunne uutbundiger skient dan an de stadskante, maar toch verdient de tot standkoming niet de skoon ‘eidsprijs. Um wonenden vuuln zich niet ge’eurd, doar is slecht mee umme e goan deur de gemeente, en d’r stun al een ‘ekke veur det de vergunning was verleend, det was ook al een misser, al met al een rommelige start.

Kwam ook nog bi’j det de burgemeester bi’j de opening de champanje flesse niet los kon kriegn, as det maar niet een slecht veur teekn is. Toch pette of veur de uutbaters die dit andurvn, want ’t is zeker niet zonder risico. Wat ik echter wel merakels vreemd vinne  daj op det terras kunn goan zittn zonder een consumpsie te nuttign, ie maggn zelfs oe eign krentebolln mee brengn, det is toch ‘eel ampart, want die jonges muttn toch ‘oe dan ook een bietien de kost verdienn, want as d’r geld bi’j mut dan is ’t feesien gauw weer over.

Aj d’r ies eem goed over noadenkn wat missn we dan een kladde in disse corona tied, niemand kan in de toekomst kiekn, maar ’t zol toch geweldig weezn as we dit joar weer kunn ofsluutn met een kerst in old Campen zoas van ouds, en volgend joar weer noa de  joarmarkt de Heugte kunn, Koningdag viern, de vri’jmarkt in Iesselmuudn, en op tweede pinksterdag de vri’jmarkt in de Oldestroate, de oamd vierdaagse ,’t cultuur festival in ’t plansoen, en de Kamper Ui’tdaagn, um d’r maar ies een paar te nuum.

Vri’j éid  liekt allemoale zo van zelfsprekend, maar zo ziej maar weer d’r oeft maar iets te gebeurn, of ’t ele leem stiet op de kop, det ‘addn we ander ‘alf joar geleedn niet kunn bedenkn, en ook zulln we ook det weer overleevn.

Zo of en toe informeer ik nog ies bi’j de jonges die zich druk maakn veur de kadekrane die vrogger an de Iesselkante e stoan ef en die ze eigenli’jk van plan bin um ‘m in de oorspronkeli’jke staat terug te bouwn, en doar bin ze al een ganse tied mee bezig. Zolange det menigeen twiefeld of det ooit nog goed kump.

En now willn ze nog niet ’t achterste van de tonge loatn zien maar as ik ’t juust inskatte dan bin ze op de goeie weg en giet ’t ze waarski’jnli’jk nog lukkn ook, en det zol toch merakels mooi weezn as det stuk maritieme arfgoed weer an de Iesselkante stiet te pronkn. Ik denke det we dit joar nog wel wat meer te weetn koom.

Dus blief bi’j de les want zo is d’r  altied wel wat in disse stad.

Appien Floep