Afbeelding
Marlie van Loon - Koggel

Onderwijsinspectie prijst nieuwe aanpak Ichthus College Kampen

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN - Van opbouwende kritiek kan je leren. Dat bewees het Ichthus College in Kampen. In 2019 constateerde de Onderwijsinspectie een aantal verbeterpunten binnen de school, met name in de onderbouw van de havo. Dankzij nauwe samenwerking met ouders en leerlingen kwam er een herstelplan. Het resultaat is een verraste inspecteur en een positief oordeel. Directeur John Odinot: “Hier zijn we heel blij mee: dit is loon naar hard werken!” 

Toen half mei de inspecteur de school voor een tweede keer bezocht, bleek er volop vertrouwen in de vernieuwde aanpak: een voldoende voor het Ichthus College. “Er is veel werk verzet”, vertelt Odinot. “Leerlingen kunnen dankzij de zogenoemde dakplanklassen op hun eigen niveau leren, waardoor meer leerlingen inmiddels doorstromen naar het hogere niveau. Ook is extra aandacht voor leerresultaten, dat gaat om cijfers maar ook over hoe leerlingen in hun vel zitten. Twee tot drie keer per jaar spreekt de mentor met leerling en ouders over hoe het gaat. Bovendien is er betere begeleiding voor jonge studenten en startende docenten die lesgeven binnen school, zodat ze goed aansluiten bij het DNA van het Ichthus College.” 

Route naar kwaliteit 

“Terugkijkend heeft het inspectierapport een zeer positieve ontwikkeling in gang gezet”, constateert Odinot. “Onze school staat al decennialang bekend om de hoge kwaliteit van het onderwijs, de goede begeleiding van leerlingen en een fijne sfeer.” De kritiekpunten stemden tot nadenken. “We willen allemaal aan de slag met goed onderwijs en hebben samen nagedacht over de route daarnaartoe.” Vanuit de afdeling havo werd een nieuwe teamleider aangesteld, in de persoon van Andries van der Kolk. “Een startende teamleider met nieuwe energie en een frisse kijk op onderwijs om met het team, leerlingen en ouders van het verbeterplan een succes te maken”, aldus Odinot. 

Mijlpaalbijeenkomsten 

Om te zien of de juiste koers werd gevoerd met het verbetertraject zijn er vier mijlpaalbijeenkomsten gehouden. Dat waren bijeenkomsten waarin met elkaar de successen zijn gevierd, en waar besproken is welke opgaven er nog lagen. Die werkwijze zorgde voor veel draagvlak en betrokkenheid, merkt Odinot. “We zaten in coronatijd en konden niet altijd fysiek bij elkaar komen. We hebben zelfs de studio van Landstede Groep gebruikt om presentaties op te nemen voor één van de bijeenkomsten. Op die wijze konden we toch doorgaan met dit belangrijke werk.” 

Snel eindoordeel 

De Onderwijsinspectie heeft op basis van de resultaten geoordeeld dat de hersteloperatie is afgerond. De inspecteur was zelfs verrast over de gedegen aanpak en de kwaliteit van de aangeleverde informatie, vertelt Odinot. “Teamleider Van der Kolk kon dankzij goed onderzoek van diverse ‘Datateams’ een mooi overzicht geven van de behaalde resultaten. De inspecteur vertelde dat hij nog nooit zo snel tot een eindoordeel was gekomen. Het is iets om trots op te zijn.”

Nieuw schoolgebouw 

Uiteraard smaakt dit succes naar meer. Op dit moment zijn werkgroepen van docenten begonnen aan het schrijven van het nieuwe schoolplan. Odinot: “Zodra zij een eerste versie klaar hebben, gaan we in gesprek met ouders en leerlingen over de opzet. We merken dat deze manier van samenwerken eraan bijdraagt dat we ons allemaal eigenaar voelen van de ambities die we samen formuleren.” Onlangs werd al bekend dat het Ichthus College binnen afzienbare tijd een nieuw schoolgebouw krijgt. In alle opzichten is er sprake van hernieuwde energie, merkt Odinot. “We zijn op de goede weg en deze positieve prikkels zorgen voor een nieuw elan. Daar zijn we dankbaar voor.”

Familieleden van Anna Diender, museumvertegenwoordigers en Eva Vriend voor het Schokker huis
Opening Schokker huis en boekpresentatie Eva Vriend Cultuur Ingezonden 8 uur geleden
Afbeelding
112 KAMPEN: Gaslek ontstaat bij graafwerkzaamheden Beekmanstraat 112 11 uur geleden
Afbeelding
112 KAMPEN: Brandweer krijgt melding van uitslaande brand tijdens oefening Amandelboom 112 11 apr, 20:12