default
default aangeleverd

Geen problemen door hoogwater in de IJssel verwacht

Algemeen

REGIO - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verwacht geen problemen door het stijgende water in de IJssel. Het hoge water in de maand juli volgens het waterschap zeer bijzonder en tegelijkertijd goed beheersbaar. Door de vele neerslag in het stroomgebied van de Rijn stijgt het water in de IJssel komende week nog verder, maar niet tot een verontrustend niveau, zo is de verwachting. 

Uiterwaarden zullen onderlopen en het waterschap voert extra dijkinspectie uit op zogeheten zandmeevoerende wellen. Zoals gewoonlijk bij dit soort weersomstandigheden is het waterschap alert en blijft het de weersverwachting nauwgezet volgen.