Schooldag TU Kampen anno 2017
Schooldag TU Kampen anno 2017 (archieffoto: Maarten van Gemert)

Vertrek Theologische Universiteit uit Kampen nagenoeg rond na ministeriële toestemming

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – De tweede en laatste theologische opleiding in Kampen maakt zich klaar voor een vertrek uit Kampen. De minister heeft toestemming gegeven waarmee Kampen, na eerder vertrokken opleidingen, haar resterende glans als studentenstad verliest. De Theologische Universiteit Kampen (TUK) broedt al jaren op verhuizing naar Utrecht. Met de verkregen toestemming van de minister is dat nu formeel zo goed als rond.

Om clustering van onderwijsaanbod in Nederland te voorkomen, is toestemming van Den Haag nodig om te mogen verhuizen. Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, stemt in met de verhuisplannen na een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs.

Motivatie
Met haar instemming bevestigt Van Engelshoven dat het aanbod van theologieopleidingen vanuit Utrecht past binnen een “doelmatige verspreiding van het opleidingsaanbod” in Nederland. De Theologische Universiteit hoopt in de studentenstad Utrecht meer te kunnen samenwerken met andere onderwijsinstellingen.
Bovendien verbetert de centrale ligging van de grotere studentenstad Utrecht de bereikbaarheid, volgens het universiteitsbestuur dat daaraan toevoegt ”vanuit de verantwoordelijkheid van het bestuur zorg te dragen voor een gezonde en draagkrachtige organisatie, is deze samenwerking even noodzakelijk als gewenst.”

Alternatieven
Het voortbestaan van de Theologische Universiteit Kampen aan de Broederweg is al jaren omgeven door onzekerheid.
In 2012 presenteerde de Raad van Toezicht van de TUK een rapport met de wens een locatie te zoeken in een stad waar al een universitaire theologieopleiding is.
In 2016 werden plannen gesmeed om de gereformeerd vrijgemaakte Theologische Universiteit Kampen samen met de christelijk gereformeerde Theologische Universiteit Apeldoorn op te laten gaan in een nog op te richten Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU), waarbij ook aan een locatie nabij Utrecht werd gedacht. Dit plan ging niet door toen de synode van de CGK in 2017 het plan wegstemde.

Twijfel
Rondom de laatste Kamper universiteit klinken twijfels of een theologieopleiding niet veel beter past in Kampen dan in een ’wereldse’ omgeving als Utrecht. Bovendien ”komen we als kleine universiteit terecht in de grootste universiteitsstad van Nederland,” merkt Thomas van der Vecht op.
Als de theologische universiteit vertrekt, zou hij tot de laatste lichting Kamper studenten behoren. Vanaf 1 september 2022 zou de bacheloropleiding in Utrecht gegeven moeten worden hoewel, volgens Van der Vecht, er nog geen enkel zicht is op een locatie aldaar. Hij zou, samen met andere huidige studenten, de opleiding in Kampen mogen afmaken.

Beklag
Van der Vecht blijft bij zijn beklag over het gebrek aan transparantie en communicatie, dat hij voor de zomer ook al aankaartte in de media. Volgens Roel Kuiper, rector en bestuursvoorzitter van de Theologische Universiteit Kampen, weet de studentenraad ervan en steunt een meerderheid van de studenten het plan dat uit financiële noodzaak geboren zou zijn.
Kuiper, die namens de ChristenUnie tevens zitting heeft in de Eerste Kamer, wil verder niet op de zaak ingaan tot er in september meer informatie volgt. Daarmee blijft ook de vraag open staan hoe serieus Zwolle als nieuwe standplaats in overweging is genomen, een belofte van de TUK die Van der Vecht zeer in twijfel trekt.


Kraampjes in de Broederstraat tijdens de Schooldag (archieffoto: Maarten van Gemert)