Jelke de Jong (Broshuis) in gesprek met een chauffeur
Jelke de Jong (Broshuis) in gesprek met een chauffeur (foto: Maarten van Gemert)

„Kampen is een prachtige uitvalsbasis” aldus Kamper transportbedrijven

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – Een rondje langs transportbedrijven op industrieterrein Haatland leert dat Kampen ervaren wordt als een prima uitvalsbasis. De plaats waarover menige Nederlander zich afvraagt waar het ligt, roemen de Kamper transportondernemers als centraal gelegen in Nederland en goed bereikbaar. In Kampen zelf zijn er nog wel een paar verbeterpuntjes.

Terwijl een instelling als de Theologische Universiteit overweegt te verhuizen, om zogenaamd centraler in Nederland te zitten (en in een studentenklimaat), voelen de bedrijven in de transportsector op Haatland zich wel bereik- en vindbaar in Nederland. Toegegeven, de transportbedrijven Van Dijk en Smit zitten van oudsher in Kampen maar blijven dat ook uit overtuiging. Daarbij sluit trailerbouwer Broshuis zich aan, die in 1975 naar Kampen kwam. Wel kunnen ze verbeterpunten aangeven op het gebied van verkeer en vervoer, die ze als lastig ervaren of waar ze, zelfs regelmatig, bijna-ongelukken zien gebeuren.

Familiebedrijven
Van Dijk Transport en Smit Transport en Warehousing zijn familiebedrijven, zoals ook Broshuis van oudsher is. Frans Smit heeft inmiddels met zijn broer het transportbedrijf overgenomen van zijn ouders. Voor Gerwin van Dijk en zijn broertje (zoals hij hem alleraardigst consequent noemt) is het nog niet zover. In de praktijk bestieren zij wel samen hun transportbedrijf.
Zowel Van Dijk als Smit nemen hun trailers af van Broshuis, gevestigd aan de Industrieweg. Met de aankoop van de aan hun perceel grenzende boerderij loopt de bedrijfslocatie door tot aan de Haatlanderdijk.
Die hoek Industrieweg/Haatlanderdijk noemt Gerwin van Dijk gevaarlijk. Hij begrijpt het (open) hek dat Broshuis (ruim) om de voormalige boerderij heeft geplaatst maar hij heeft er al meermaals bijna-ongelukken zien gebeuren.

Rotondes
Van Dijk suggereert om die kruising om te bouwen in een rotonde. Hij is sowieso een voorstander van rotondes hetgeen in de verkeerspsychologie en -logistiek ook wordt geprezen. Voor trailers kan dat wel een uitdaging zijn. Toch roemen alle drie ondernemers de rotonde en zeker ook de zogeheten turborotonde waarop verkeer naar diverse richtingen wordt gescheiden.
Veel rotondes in Kampen hebben ’afgevlakte’ zijden waarover desnoods gereden kan worden. De rotonde Haatlanderdijk/Kievitstraat kende vroeger een middenstrook die voor ”long vehicles” open kon. Gerwin van Dijk zegt met een knipoog echter wel de kunstige uitstalling in de huidige rotonde te gunnen aan ATK RTK.
Jelke de Jonge, manager marketing en communicatie bij Broshuis, hoort weinig tot geen klachten over rotondes van zijn klanten die doorgaans zelf hun trailers ophalen. Wat wel een groot minpunt is voor Broshuis, is de oversteek naar het parkeer- en opslagterrein aan de overkant van de Industrieweg, zowel richting Haatlanderdjk als richting IJssel. Van Dijk en Smit klagen eerder over de slingerweg die over ’hun’ industrieterrein RW50 loopt.

Verbeterpunten
Vooral voor Van Dijk en Smit is het industrieterrein RW50 een belangrijke uitvalsroute. Waarschijnlijk vanwege het snelheidsremmend effect is de doorlopende weg tot een slingerweg gemaakt maar dat oogst misprijzen. Frans Smit schetst dat zijn wagens om die reden vaak door de Ambachtstraat wegrijden en dat lijkt hem niet de meest wenselijke route.
De aansluiting op de N50 bij de Eilandbrug is een halve verbetering. Er is namelijk alleen maar een mogelijkheid om richting het noorden de autoweg op te rijden. Voor andere richtingen moet nog altijd via de N50 gereden worden en daar vormt de kruising bij de McDonalds een knooppunt. Of liever gezegd de McDonalds zelf. De McDrive heeft in principe een eigen route maar bij drukte lopen de aanvoerroutes daarnaartoe wel vast.

Tevredenheid
Al met al heerst er toch tevredenheid onder de transport- of transportgerelateerde ondernemers. Kampen ligt centraler in het land dan menigeen denkt en het dichtslibben van de Randstad heeft zich nog niet uitgebreid naar deze regio. Het contact en het overleg met de gemeente zijn ook doorgaans goed. Frans Smit verklapt dat zijn bedrijf plannen heeft om te verhuizen naar een ruimere plek verderop op Haatland. Dat is allemaal in goed overleg en/of uitruil met ambtenaren van de gemeente verlopen.
Momenteel gebruikt Smit al verderop gelegen ruimte voor zijn nijpend parkeerprobleem. Een telefoongesprek aan het eind van de dag illustreert dat wanneer hij met een chauffeur overlegt waar en hoe die zijn wagen kwijt kan. Passend bij transportbedrijven en een dynamisch industrieterrein als Haatland, blijven de ondernemingen volop in beweging.


Frans Smit (Smit Transport) bekijkt de planning (foto: Maarten van Gemert)


Een vrachtwagen van Van Dijk wordt gelost
Opleggers van Van Dijk Transport en Opslag
Een deel van het wagenpark van Smit Transport