Afbeelding
foto Freddy Schinkel

Reevesluis Doedag met activiteiten voor jong en oud

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - In de afgelopen jaren is er gebouwd aan de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer. De werkzaamheden zijn afgerond en de Reevesluis is klaar. Tijdens de Reevesluis Doedag viert het projectteam IJsseldelta deze mijlpaal met inwoners uit Kampen, Dronten en omgeving. Jong en oud wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een van de leuke activiteiten op zaterdag 2 oktober. 

Toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk en verplicht. 

Tijdens de Reevesluis Doedag krijgen bezoekers de kans om de Reevesluis en het gebied van dichtbij te bekijken met een van de activiteiten, bijvoorbeeld meevaren door de Reevesluis met een rondvaarten door de sluis en het gebied of een rondleiding over het sluisterrein. Op de informatiemarkt bij Restaurant At Sea vertelt het projectteam alles over het gerealiseerde werk en de projecten waar zij de komende tijd nog aan werken in het IJsseldelta Programma en kunnen kinderen spelen in de speeltuin. 

Aanmelden voor activiteiten 

Deelname aan de activiteiten is gratis, maar vooraf aanmelden moet en gaat via www.ijsseldeltaprogramma.nl/doedag. In verband met coronamaatregelen zijn er een beperkt aantal beschikbare plaatsen en is er alleen toegang tot de rondvaart, rondleiding over het sluisterrein en informatiemarkt bij Restaurant At Sea op vertoon van een coronabewijs in de CoronaCheck-App (vanaf 13 jaar en ouder). 

Reevesluis is gereed

 In de afgelopen jaren is er volop gebouwd aan de Reevesluis door aannemerscombinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en Reevedam. Het Reevesluiscomplex bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Aan de oostzijde van de sluis is een kluunvoorziening over de Reevedam voor schaatsers gerealiseerd. Ook is aan de westzijde van de sluis een oversteekmogelijkheid over het land voor kanoërs aangelegd. Over de sluis loopt een looppad waar wandelaars en fietsers met de fiets aan de hand kunnen oversteken. In de toekomst worden de Roggebotsluis en de dijk aan de oostzijde van het Reevediep verwijderd. In het nieuwe gebied hebben deze sluis en dijk namelijk geen functie meer. Daarna is het gebied klaar en kunnen het nieuw aangelegde Reevediep en de Reevesluis hun werk doen voor een waterveilige IJsseldelta. 

Onderdeel van het IJsseldelta Programma 

De Reevesluis is een van de projecten van het IJsseldelta Programma. In dit programma werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio. Met de opening van het Reevediep door Koning Willem-Alexander op 14 maart 2019 is het programma Ruimte voor de Rivier en de eerste fase van IJsseldelta afgerond. Vervolgens is de tweede fase gestart welke bestaat uit vier projecten: Reevesluis, Drontermeerdijk, N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen. De Reevesluis en Drontermeerdijk zijn gereed. Tot eind 2022 wordt er nog doorgewerkt aan de projecten N307 Roggebot-Kampen en de recreatieterreinen.