Afbeelding
Foto Tennekes

Schuttersgilde bedankt alle schutters (2 foto’s)

Algemeen

Zaterdag 8 januari 2022, het Schuttersgilde is trots op complimenten, maar plaatst hierbij toch een kleine kanttekening. De echte complimenten dienen volgens hen bij alle 1800 schutters uit de gemeente Kampen terecht te komen. Zij zijn degenen die het gewoon “geflikt” hebben en het begrip Participatie een hele nieuwe dimensie hebben gegeven.

Trots

Vol trots vernam het bestuur van het Schuttersgilde het artikel in weekblad de Brug van 4 januari, waarin de Kamper politie via Jean Louis Becker zijn complimenten uitspreekt over het verloop van de jaarwisseling en waarbij vooral het Schuttersgilde als Stichting de complimenten kreeg toebedeeld. Dit voelt voor ons dan ook als een kroon op ons werk voor de vele uren die we hebben besteed om dit alles toch weer mogelijk te kunnen maken en is tekenend voor onze stichting die zich steeds verder ontwikkeld.

Alle Schutters

Toch willen wij naar aanleiding van dat betreffende artikel als Schuttersgilde de dank en trots graag iets breder trekken. Als Schuttersgilde bestuur bestaan we uit “slechts” een kleine twintigtal leden. De echte dank dient voornamelijk uit te gaan naar alle 1800 schutters in de gemeente Kampen, waaronder natuurlijk extra aandacht voor alle contactpersonen. Zonder hun/jullie medewerking en begrip hadden we dit nooit kunnen bereiken. Ook tijdens de rondgang op oudejaarsdag langs de aanwijslocaties zagen we veel plezier en was iedereen erg blij dat het toch doorgang kon vinden en had zodoende iedereen een mooie uitlaatklep gevonden om het bewogen jaar toch mooi te kunnen afsluiten ondanks dat er geen muziek was, geen partytenten waren opgezet en er geen vuren waren toegestaan. De lol was er dus echt niet minder om. Wat een mooie initiatieven zagen we, wat een gemeenschapsgevoel zagen we in de buurt ontstaan en wat een mooie feedback mochten we ontvangen waar we weer verder mee aan de slag kunnen. Denk bijv. aan de cursus (melk)bus schieten die aan de Colijn de Nolenstraat werd gegeven s ’ochtends of de ideeën voor de verzorging van sanitaire voorzieningen voor de vrouwelijke schutters op de afgelegen locaties. Ook het idee voor een wereldrecord werd opgemerkt. En nog mooier was het om te zien dat zeer veel locaties de volgende dag of dagen werden schoongemaakt door de schutters zelf vanuit eigen initiatief. Dit was een duidelijke afspiegeling van de goede gesprekken die al in het voortraject hadden plaatsgevonden met de contactpersonen op de informatieavonden en de goede afspraken die in de buurten waren gemaakt tussen schutters en bewoners. Zeg maar participatie next level.

Volwassen.

Wat we met ons allen hebben laten zien is dat wij als melkbus schutters in Kampen, IJsselmuiden en de omringende kleine kernen volwassen zijn en onze verantwoording nemen. Melkbus schieten op de Kamper manier is een Traditie waar met elkaar trots op mogen zijn en die we niet alleen willen, maar vooral gewoon gáán behouden. Juist deze houding en groei die we hebben doorgemaakt zorgt ervoor dat we een sterke positie innemen en deze steeds sterker wordt en toont dat men niet meer om ons heen kan en dat we samen met zowel de schutters, bewoners en gemeente de goede weg zijn ingeslagen. Dit sterkt ons als Schuttersgilde in onze strijd om dit achter de schermen allemaal weer voor elkaar te kunnen krijgen. Daarom nogmaals veel dank aan alle schutters voor jullie meedenken, houding, initiatieven, ideeën, en bereidwilligheid om mee te werken en te denken. 

De toekomst.

Binnenkort volgt de evaluatie van het afgelopen jaar. Ondanks dat er veel lof is denken we zeker dat er nog wat verbeterpunten te maken zijn. Ook de eerder genoemde input zal hierin meegenomen worden. Ook als Schuttersgilde willen we kijken hoe we nog beter de aansluiting kunnen krijgen met alle Schutters. Hier willen we komend jaar ook naar gaan kijken. Daarnaast zijn we erg blij met onze nieuwe Burgemeester Sander de Rouwe. Hij heeft eerder al aangegeven samen met Kampen wereldkampioen Carbid schieten te willen worden. De Schutters hebben aangetoond dat zij volwassen en verstandig genoeg zijn om dit samen te kunnen en wij als Schuttersgilde hopen hier de adviserende rol te kunnen houden en bruggenbouwer te kunnen zijn om dit voor elkaar te krijgen. Aan onze input zal het zeker niet liggen. Wat ons betreft staan alle lichten dus op groen om dit samen voor elkaar te krijgen. Nu eerst nog even nagenieten van de jaarwisseling.

Het Schuttersgilde zegt altijd : “Kampen Carbid kampioen, maar het zijn de Schutters die het doen!” 

Afbeelding