De kadekraan in Middelburg
De kadekraan in Middelburg (foto: Jan Elhorst)

Bouw replica Kamper stadskraan IJsselkade ligt op schema

Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – Langzaam maar zeker komt de herbouw van een historische kadekraan op de IJsselkade benedenstrooms in beeld. De stichting die daar al een decennium voor ijvert, heeft de vergunningen en financiën zo goed als rond. Dit jaar gaat zeker de schop de grond in, is de verwachting. Wel moet er nog een hoofdgasleiding verlegd worden om Kampen niet vervroegd gasvrij te maken.

Na de nodige vertragende factoren zijn nu de voorbereidingen vrijwel rond om een exacte kopie te bouwen van de kadekraan die tot 1969 aan de IJssel heeft gestaan. In dat jaar is de kraan, na honderd jaar in gebruik te zijn geweest, gesloopt en verwijderd zonder enig spoor in de archieven na te laten. De stichting beschikt wel over de originele bouwtekening.

Vergunningen
De Stichting Herbouw Kadekraan Campen werd in 2009 opgericht. Vijf jaar later is de omgevingsvergunning verleend voor de herbouw. In 2020 is die verlengd met een termijn van drie jaar. Een oplettende notaris merkte recent op dat het recht van opstal nog ontbrak. Deze heeft de gemeente half december toegekend waarna de notariële akte is ondertekend.

Hiermee verklaren alle betrokken partijen zich akkoord met het plan, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf. Het beoogde grondgebied is deels eigendom van het Rijk en deels van de gemeente. Overigens zal de kadekraan niet exact op dezelfde plaats tegenover de Marktgang en voor de palingboot herbouwd worden. De huidige voorzitter van de stichting, Berry Zandbergen, merkt met een knipoog op dat ”dan de enige functie zou worden om de warme vis bij Johannes Hakvoort uit de hete olie te takelen”.

Voorbereidingen
Een technische werkgroep binnen de stichting onderzoekt concreet de herbouw met smeed- en gietijzer. Voor het maken van de benodigde mallen wordt bekeken of de mallen voor tandwielen uit een 3D-printer zouden kunnen rollen hetgeen een hoop geld zou besparen. Het zou gaan om zes tandwielen van verschillende maten. Van de stadskranen, naar een ontwerp uit 1850 van de Schotse ingenieur William Fairbairn, zijn er in de negentiende eeuw drie onder licentie in Nederland gebouwd. In tegenstelling tot het grote voorbeeld in Middelburg, zou de stadskraan in Kampen wel incidenteel gebruikt kunnen en mogen worden.

Binnen de stichting verschillen de meningen over restanten van de oorspronkelijke put in de grond waarin de kraan moet hebben gestaan. Dat wordt ook nog onderzocht. Al met al gloort er hoop aan de horizon, een horizon die binnen een jaar opgesierd zou moeten worden met een bijna originele, unieke ijzeren stadskraan aan de IJsselkade zoals in de tijden van weleer.