Cootje De la Sablonière op ongeveer 14 jarige leeftijd.
Cootje De la Sablonière op ongeveer 14 jarige leeftijd. Collectie familie De la Sablonière

Op stap met de familie De la Sablonière

Algemeen

KAMPEN – CultuurZIEN houdt zaterdag 12 februari de stadswandeling ‘Op stap met de familie De la Sablonière’. Tijdens de wandeling wordt het spoor gevolgd van de familie De la Sablonière.

Hun geschiedenis begint met de komst naar Kampen van steenhouwer Elias de Mulder uit Amersfoort. Met toestemming van het stadsbestuur bouwde hij in 1660 een prachtige woning aan de Vismarkt. Via de functies gemeensman en raadslid klom de familie op tot het burgemeestersambt. Militair Stephen Hendrik de la Sablonière trouwde met een kleindochter van Elias en vertrok in 1768 met zijn vrouw Beata Louisa, kinderen en moeder naar De West om gouveneur te worden van de kolonie Berbice. Van het gezin van zeven personen keerden na enkele jaren alleen Beata Louisa, zoon Cootje en jongste dochter Ephraïma terug. Hoe ging het daarna verder met de familie?

De wandeling start om 14:00 uur bij de Stadsherberg en duurt circa. 1,5 uur. Er is plaats voor 5 deelnemers. Deelname kost 10 euro. Vooraf aanmelden via kunst@cultuurzien.nl of via (038)331 10 24.