Satellietfoto van de beoogde locatie voor het zonnepark in IJsselmuiden
Satellietfoto van de beoogde locatie voor het zonnepark in IJsselmuiden (bron: GM-MvG)

Zonnepark in IJsselmuiden volop in voorbereiding

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
IJSSELMUIDEN – Het internationaal opererende energiebedrijf RWE heeft haar oog laten vallen op de Koekoekspolder om daar een groot veld met zonnepanelen aan te leggen, een zogeheten zonnepark. Aan de Hagedoornweg, achter de Veilingweg, zou 38 hectare land samen met twee andere projectpartners ontwikkeld kunnen worden. Gemeente Kampen wijst het plan niet af. Veel politieke partijen in Kampen wel.

De exploderende gasprijs en klimaatverandering drukken ons met de neus op de feiten dat een duurzame energievoorziening gewenst is. Gemeente Kampen streeft ernaar in 2035 energieneutraal te zijn. Oftewel alle gebruikte energie duurzaam op te wekken uit zonne-energie, windenergie en aardwarmte. RWE, Solarfields en Zonnegilde hebben de handen ineengeslagen om daaraan bij te dragen met een zonnepark. Toen zij jaren geleden hun voornemen kenbaar maakte, had de gemeente nog geen beleid op dit terrein.

Initiatief
De drie initiatiefnemers zouden ieder een deel van de grond voor hun rekening nemen wat dan tezamen één zonnepark zou vormen. In de eerste fase worden ongeveer 3.500 huishoudens in de gemeente dan van groene stroom voorzien. Met een vermogen van ongeveer 13 MWp en de bijbehorende opbrengst van ongeveer 12.000 MWh per jaar kan het zonnepark ”een substantiële bijdrage aan de duurzaamheidsambities van gemeente Kampen leveren” aldus RWE.
RWE is een van oorsprong Duits bedrijf dat in honderd jaar is uitgegroeid tot een grote, internationale speler op de energiemarkt. De energieleverancier ontwikkelt en exploiteert meerdere windmolenparken in Nederland en heeft meerdere zonneparkplannen in voorbereiding. Solarfields, onder andere gevestigd in Arnhem, is een jong bedrijf dat naar eigen zeggen marktleider is van zonneparken op de grond. Zonnegilde is gevestigd in Kampen en is gespecialiseerd in zonnepanelen.

Overheidsbeleid
Op het moment dat RWE haar interesse kenbaar maakte, kende gemeente Kampen nog geen beleid op dit terrein. Dat is vervolgens opgesteld en vorig jaar kwam het college met het beleidsstuk ’Bouwsteen Energie’. Aan een zonnepark stelt zij een tiental randvoorwaarden. De provincie doet daar een schepje bovenop met onder andere de eis tot multigebruik en versterking van het landschap.
In het team dat de plannen ontwikkelt, zit ook een landschapsarchitect die op een (digitale) informatieavond uitgebreid toelichtte hoe de panelen ingepast worden. Bomen moeten de panelen aan het zicht onttrekken, de weidse zichtlijnen zouden behouden blijven en een verdiepte ligging zou de landschapsvervuiling voor het oog beperken.
Volgens wethouder Albert Holtland, die het gebied op zijn duimpje kent, betreft het geen geschikte landbouwgrond die verloren gaat.

Status
Een rondvraag bij de Kamper raadsfracties leert dat alle politieke partijen op dit moment tegen de plannen zijn of ten minste aarzelingen hebben. RWE laat weten dat er nog niets vaststaat. De plannen zijn nog volop in ontwikkeling. Daarin is ook voorzien in participatie van omwonenden die al eerder gepolst en geïnformeerd zijn. Vervolgens volgt nog een lange weg van politieke besluitvorming. Er moeten ook nog oplossingen gezocht worden voor de weidevogels en de bodemdaling.
Extra sloten zouden de vernatting tegen moeten gaan en tevens de, door de veengrond natuurlijke bodemdaling, moeten remmen. Ruimte tussen de panelen zou afscherming van de grond van licht en water moeten voorkomen. De aanleg van een speciale oever moet bijdragen aan de biodiversiteit. Afstand tot wegen en bebouwde kom zou een vervelende beleving voorkomen.
De plannen zijn er en naar oplossingen en inpassing wordt volop gezocht. Voorlopig schijnt de zon in de Koekoekspolder nog altijd over kassen en weidegrond.