Kampen kleurt oranje voor Orange the World
Kampen kleurt oranje voor Orange the World Foto: Tennekes

Mensenrechten, wat kan ik daarmee?

Algemeen Ingezonden

Zestien dagen kleurt Nederland oranje en niet alleen vanwege het WK, maar ook vanwege Orange the World, een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne begint 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen en duurt tot 10 december, de Internationale Dag van de mensenrechten. De stadsbrug in Kampen is net als de afgelopen jaren weer 16 dagen oranje verlicht. 

Mensenrechten (h)erkennen staat momenteel volop in de belangstelling. Op woensdagavond 7 december organiseert Soroptimistclub Isalania een boeiende avond rondom Mensenrechten, ver weg en dichtbij in de Bibliotheek/Stadskazerne Kampen. 

De bijeenkomst wordt samen met Amnesty International ingeleid. Wat weet jij eigenlijk over jouw rechten? Update jouw kennis over mensenrechten, maak je eigen protestbord, write for rights samen met Amnesty, bekijk een film of bespreek welke schendingen van mensenrechten kleven aan spullen die je koopt. 

Mensenrechten gelden voor alle mensen op de wereld. Om mensenrechten te beschermen zijn ze op Europees en internationaal niveau in verschillende verklaringen en verdragen vastgelegd. In 1948 heeft de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als besluit aangenomen die 30 rechten omvat.

Wil je meer weten over mensenrechten en hoe jij je daarvoor kunt inzetten, meld je dan aan voor deze avond. Voor deze avond is aanmelden nodig i.v.m. het aantal plaatsen en catering. Dat kan door dit formulier in te vullen vóór 2 december. Meld je dus zo snel mogelijk aan via www.soroptimist.nl/activities-local/viering-dag-van-de-rechten-van-de-mens/ 

De avond over mensenrechten organiseert Soroptimistclub Isalania samen met o.a. Inner Wheel Kampen, Bibliotheek Kampen, Amnesty en is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Heropeningsfonds Kampen.