Afbeelding
Foto: nieuwbouw-ijsselmuiden.nl

Gemeente en projectontwikkelaars tekenen voor toekomst De Bakkerij IJsselmuiden

· leestijd 1 minuut Algemeen

IJSSELMUIDEN - Op 2 februari wordt de anterieure overeenkomst tussen projectontwikkelaars BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Bemog Projektontwikkeling en de gemeente Kampen getekend. In IJsselmuiden, op en rondom de plek waar ooit bakkerij Fuite stond, wordt door de projectontwikkelaars een nieuwe duurzame en toekomstbestendige woonwijk ontwikkeld: ‘De Bakkerij’. 

Woningbouwprogramma De Bakkerij

In De Bakkerij worden ruim 300 woningen gerealiseerd. De Bakkerij wordt een woonwijk met woningbouw voor diverse doelgroepen, conform het gemeentelijk beleid. Dit betekent dat er 20% sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Ook komen er 24 zelfbouwkavels in het plangebied. Verder is het woningbouwprogramma een gevarieerd aanbod met appartementen, rijwoningen, seniorenwoningen, twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen.

Maatschappelijke of economische binding regio Kampen 

De projectontwikkelaars geven invulling aan de gemeentelijke doelstelling om het woningtekort voor de inwoners van de regio Kampen op te lossen. De ontwikkelaars zijn voornemens de woningen en zelfbouwkavels te verkopen aan kopers met een maatschappelijke of economische binding met de regio Kampen. Ook geldt er voor de eerste bewoners van De Bakkerij een zelfbewoningsplicht van drie jaar. Dit wordt opgenomen in de koopcontracten. 

Een bestemmingsplan met een dorps karakter 

De wijk De Bakkerij krijgt een dorps karakter, dat passend is binnen IJsselmuiden. Dit betekent een kleine schaal van de openbare ruimte en een mix van woningen in een straat. Deze mix aan woningtypes levert een gevarieerd en daarmee dorps beeld op. Kenmerkend voor dorps bouwen is het toepassen van een kap op het grootste deel van de bebouwing. Op een beperkt aantal plekken is voorzien in appartementen in een aantal kleinere appartementengebouwen. De Ringdijk blijft als landelijk element herkenbaar en markeert een duidelijke grens tussen het landelijk gebied en het dorp.

Tot mei 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan De Bakkerij ter inzage gelegen. Op het plan zijn 17 zienswijzen binnengekomen. De beantwoording van deze zienswijzen en het definitieve bestemmingsplan zal in maart 2023 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. 

Verkoop woningen en meer informatie 

Het is nog niet duidelijk wanneer de woningen in verkoop gaan en wanneer de start van de bouw kan plaatsvinden. Eerst moet het bestemmingsplan onherroepelijk worden en het terrein bouwrijp gemaakt worden. Meer informatie over De Bakkerij is te vinden via www.nieuwbouw-ijsselmuiden.nl.

Afbeelding
Gebedsgenezing en demonen uitdrijven ook aan de orde in Kampen, minister krijgt kamervragen over Tom De Wal en aanhang maar kan niet.. Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:34
Wethouder Boddeus ontvangt de felicitaties en een taart van Hilda Helmhout namens de lokale afdeling van de Fietsersbond.
Fietsersbond feliciteert gemeente Kampen Nieuws Ingezonden 23 mei, 15:21
Kloens biddend tijdens een actie in Sao Paulo
Evangelist Jelthe Kloens uit kampen terug uit Brazilie na 'succesvolle missiereis' met honderden bekeerlingen en wonderen Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:16