Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jacob Hakvoort van de ChristenUnie-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jacob Hakvoort van de ChristenUnie-fractie. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat ChristenUnie: Politiek een zooitje?

· leestijd 1 minuut Algemeen

‘De politiek is een zooitje’, zei iemand me laatst tijdens een gesprek. Die woorden galmden een tijdlang na in mijn oren. Zeker als ik denk waarmee we als ChristenUnie aan het werk zijn binnen de fractie en de gemeenteraad van Kampen.  

Zo denken wij na over onze inbreng in de koers van Kampen 2040. Waar moeten we naartoe werken om voor de komende generaties een goede en veilige leefomgeving te creëren met faciliteiten die een gezond leven stimuleren? Het gaat om onderwerpen in de breedste zin van het woord ondergebracht in drie hoofdthema’s: 

1. Samenleving & Veiligheid 

2. Onderwijs & Jeugd 

3. Gezondheid, welzijn & sport

Je ontkomt er niet aan dat je dan ook meteen nadenkt over het hier en nu. Persoonlijk richt ik mij het meest op het thema samenleving en veiligheid. Kampen is volgens de statistieken een relatief veilige gemeente. Toch betekent dat niet dat we op dit thema rustig achterover kunnen leunen. 

Ontwikkelingen in de samenleving zorgen ervoor dat steeds meer mensen in kwetsbare posities in onze wijken (komen) wonen. In een ronde langs bewonersbijeenkomsten wordt dat nog eens bevestigd. Zo horen we dat in Kampen de geldzorgen onder bewoners toenemen. De digitale wereld wordt voor veel bewoners ingewikkelder en niet iedereen kan daarin meekomen. Daarnaast neemt de eenzaamheid toe onder de bewoners. Ook de veiligheid en het gevoel van veiligheid komen steeds meer onder druk te staan.

Wij streven naar een rechtvaardige samenleving waarin de bewoners elkaar zien en helpen. Een samenleving waarin wordt opgetreden tegen overlast. En we zetten ons in voor veilige gezinnen, scholen en buurten. Wij willen dat onze inwoners zich in alle buurten en kernen veilig voelen. Nu én in de toekomst. 

De ChristenUnie vraagt daarom om aandacht voor en een goede, gerichte aanpak van armoede, individualisering, polarisatie en eenzaamheid. 

Tot slot: is de politiek “een zooitje”? Niet als we luisteren naar de mensen en daarbij steeds het goede blijven zoeken. En daar doen wij als fractie elke dag onze uiterste best voor.

Jacob Hakvoort, raadslid ChristenUnie Kampen

Afbeelding
herdenkingsconcert 4 mei in Grote of Andreaskerk Hattem Cultuur Ingezonden 16 uur geleden
Afbeelding
Opening 'De Laatste Dag van Jo Leo Snoep' in het Stedelijk Museum Kampen (3 foto's) 3 foto's instagram 19 apr, 20:58
Afbeelding
Isala doet onderzoek naar Porfyrie: 'Soms lopen mensen jarenlang rond met ernstige klachten' Partnerbijdrages 19 apr, 20:44