Deze editie van Raadspraat is geschreven door Martine Wiltjer van de ChristenUnie.
Deze editie van Raadspraat is geschreven door Martine Wiltjer van de ChristenUnie.

Raadspraat ChristenUnie: Is de aarde onbeperkt beschikbaar?

Politiek

Bijna iedereen zal deze vraag met ‘nee’ beantwoorden. We hebben veel nodig, veel voedsel, veel energie, veel spullen. Ik las ergens dat we in april al hebben verbruikt wat de aarde in een jaar kan opbrengen. En we laten heel veel rommel achter. Als gevolg daarvan is de schepping de laatste decennia behoorlijk uitgebuit.

De beschikbare ruimte is zelfs in Overijssel beperkt door woningbouw, bedrijventerreinen, extensivering van de landbouw, natuurgebieden en klimaattransities. Om de urgente uitdagingen het hoofd te bieden, zullen keuzes gemaakt moeten worden waar we onze ruimte voor willen gebruiken. Daarbij geldt voor de ChristenUnie dat de schepping beter in balans moet zijn. En daarvoor is het noodzakelijk dat mensen, natuur, landbouw en economie met elkaar in evenwicht komen. De ChristenUnie is van mening dat keuzes rechtvaardig moeten zijn. Dit vraagt iets van ons allemaal, van alle inwoners, vanuit alle sectoren, en vanuit alle overheidslagen. We hebben dit probleem met z’n allen veroorzaakt, dus laten we het ook met z’n allen weer oplossen en dit niet op de schouders van een paar mensen leggen. En we moet deze keuzes niet langer vooruitschuiven. Dat leidt enkel tot verdere beschadiging van de natuur. En tot stagnatie van noodzakelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie, woningbouw, duidelijkheid over de toekomst van de boeren, behoud van werkgelegenheid. Dichtbij huis leidt dit bijvoorbeeld tot uitstel van de urgente verbreding van de N50.

En we moet deze keuzes niet langer vooruitschuiven. Dat leidt enkel tot verdere beschadiging van de natuur. 

Maar de keuzes moeten wel sociaal gemaakt worden. Dat vraagt ook om een overheid waarbij iedereen de kans krijgt om mee te doen, te wonen in duurzame huizen, tegen een redelijke huizenprijs en met een betaalbare energierekening. Waarbij het niet alleen voor de rijke, maar ook voor de mensen met minder inkomen mogelijk is om de duurzaamheidsslag te kunnen maken. Zodat iedereen de mogelijkheid heeft om goed en duurzaam te kunnen wonen, werken en leven. En inwoners die nadeel ondervinden door deze keuzes moet we niet in de kou laten staan, maar juist (onder)steunen en (nieuw) toekomstperspectief bieden.

Maar we moeten niet alleen naar de overheid kijken. Zijn we bereid om een eerlijke prijs te betalen voor ons voedsel? Na te denken over de vraag wat we allemaal echt nodig hebben, en de manier waarop we onszelf vervoeren? Zijn we bereid om na te denken over de vraag hoe groot onze eigen voetafdruk is? We lopen in zevenmijlslaarzen. Maar de aarde is niet onbeperkt beschikbaar.

De ChristenUnie in de gemeente Kampen, maar ook onze collega’s in de provinciale staten en binnen de waterschappen zullen zich hard blijven inzetten voor een schepping die beter in balans komt, voor Kampen, voor Overijssel en voor zijn inwoners. Stem a.s. woensdag 15 maart voor de ChristenUnie. 

Nick de Vries

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29