Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jan Willem Schutte van de ChristenUnie-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jan Willem Schutte van de ChristenUnie-fractie. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat ChristenUnie: denken in kansen

· leestijd 1 minuut Algemeen

Ik noem mezelf van nature geen pessimist. In kansen denken past beter bij mij dan in problemen denken. Maar als je in de samenleving je oor goed te luister legt, merk je dat er grote zorgen zijn. Veel huishoudens die het tot voor kort financieel goed voor elkaar hadden, moeten nu oppassen om niet in zwaar weer te komen. Gestegen prijzen voor energie en boodschappen zorgen voor hoofdbrekens om aan het eind van de maand uit te komen.

Ik kom dagelijks bij ondernemers op het erf die hun verhaal doen over de extreem gestegen kosten op hun bedrijf. Glastuinbouwbedrijven die komende winter stoppen met het telen van gewassen omdat de extreem gestegen gasprijzen het onmogelijk maken om door te gaan. Tegelijkertijd lopen zij aan tegen het feit  dat de overige uitgaven gewoon doorgaan en daardoor dreigen een stevige verliespost op te lopen. Ook de bakker en de slager dreigen in financieel zwaar weer te komen door de  extreem hoge energieprijzen.

Terwijl het Rijk de ene tegemoetkoming naar de andere afkondigt, is het maar zeer de vraag of dit zal leiden tot het gewenste resultaat. Om een voorbeeld te noemen: per 1 januari wordt de BTW op energie weer verhoogd naar 21%. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft afgelopen week de nieuwe begroting voor het jaar 2023 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Wethouder Van de Belt : “Kampen heeft de financiën aardig op orde.” En als je de resultaten ziet voor 2023 en verder kunnen we denk ik ook spreken van een solide basis.

Ik kom dagelijks bij ondernemers op het erf die hun verhaal doen over de extreem gestegen kosten op hun bedrijf.

Maar wat de ChristenUnie betreft betekent dit niet dat de donkere wolken verdwenen zijn. We zullen de komende tijd vaker te horen krijgen dat er tegenvallers te verwachten zijn. Ook als gemeente krijgen we te maken met hogere kosten: Hogere CAO-lonen in verband met compensatie voor de gestegen kosten, gestegen kosten voor energiebeheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen.

Buiten dat is het te verwachten dat ook instellingen en verenigingen in de problemen dreigen te komen door de gestegen kosten. Zwembad De Steur luidde vorige week al de noodklok. De ChristenUnie zal dan bij de komende behandeling van de begroting ook kritisch zijn op de wijze waarop de middelen de komende jaren worden besteed. Wat ons betreft is er geen ruimte voor (grote) uitgaven die niet direct bijdragen aan de opgaven waar we als gemeente de komende jaren hard aan willen werken. We vinden het belangrijk dat de versnelling woningbouw, energietransitie en revitalisering van binnenstad en bedrijventerreinen door kunnen gaan.

Want ook hiermee bouwen we aan een solide basis van onze samenleving. Ondanks de goede uitgangspositie moeten we waakzaam blijven en de middelen daar inzetten waar dit het meest nodig is. En daarnaast willen we voorkomen dat inwoners en bedrijven extra worden belast met heffingen en belastingen. Een tegemoetkoming daarin ligt in deze tijden eerder voor de hand. Zoals gezegd is het nu vaak al lastig genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen.

Ben ik nu een pessimist? Nee ik hoop liever dat u mij ziet als een realist.

Nick de Vries