Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door: Tiemen Jan van Dijk – Commissielid voor de VVD Kampen.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door: Tiemen Jan van Dijk – Commissielid voor de VVD Kampen. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat VVD: Schulden(vrij)?!

· leestijd 1 minuut Algemeen

Het is vakantie. Vakantie is goed voor ons, we komen tot rust en problemen lijken minder groot na de vakantie. Nu zijn er bepaalde problemen die geen rekening houden met vakantie, neem de brandstofprijzen, de energiekosten en de wekelijkse boodschappen in de supermarkt.

Steun

Voor het najaar hangt een recessie in de lucht en we moeten allemaal de schouders er onder zetten om de eindjes aan elkaar te knopen. De rijksoverheid heeft tijdens de corona crisis veel ondernemers steun geboden; uitstel voor het betalen van belastingen en wanneer, je bedrijf (gedeeltelijk) dicht moest, was een financiële compensatie mogelijk. 

Veel ondernemers hebben hier dan ook dankbaar gebruik van gemaakt, waardoor ze nu nog steeds bestaan. Echter de tijd om de uitgestelde belastingen terug te betalen, breekt snel aan: vanaf 5 oktober moeten alle ondernemers gaan terug betalen en krijgen ze daar 5 jaar de tijd voor. 

Zwaard van Damocles

Nu is het zo dat er nog steeds een aantal ondernemers zijn die nog maar net het hoofd boven water kunnen houden. Het terugbetalen wordt dan het spreekwoordelijke zwaard van Damocles zijn. Ik heb namens de VVD fractie vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld, of we als gemeente er ons bewust van zijn dat een grote groep ondernemers dit lot staat te wachten. 

De kamer van koophandel heeft het landelijk over 210.000 ondernemers. Wanneer je deze cijfers vertaalt naar de gemeente Kampen, dan hebben we het mogelijk over 642 bedrijven die deze problematische schulden boven het hoofd hangt. 

Gemeentelijke hulp

Onze gemeente Kampen is zich hiervan bewust en er zijn voor ondernemers ook diverse mogelijkheden. Bijvoorbeeld kan je als ondernemer aan de gemeente vragen om met je mee te kijken en wellicht met een kleine lening van de gemeente je bedrijf weer goed kunt voorzetten. Er zijn diverse consulenten van financiën op koers, waar je als ondernemer terecht kunt. Verder heeft de gemeente Kampen nieuw beleid voor schuldhulp, gebaseerd op helpen in plaats van zeggen wat je fout gedaan hebt. 

Ik zet mij er persoonlijk voor in om er als lokale VVD-er te zijn voor inwoners en dus ook ondernemers in de gemeente Kampen die tegen problematische schulden aan lopen of deze al hebben. 

Loopt u ergens tegenaan bij schuldhulpverlening of wilt u alleen informatie, stuur mij een mail en ik neem contact met u op. Mijn mailadres is t.vandijk@raadkampen.nl.

Ik wens u namens de gehele lokale VVD fractie een prettige vakantie. 

Tiemen Jan van Dijk – Commissielid voor de VVD Kampen.

Nick de Vries