Kampen - Dirk Jan Lokhorst (VVD Kampen) bij het Reevediep. Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © FS20220111
Kampen - Dirk Jan Lokhorst (VVD Kampen) bij het Reevediep. Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © FS20220111 Schinkel

Raadspraat: Jij mag het zeggen!

· leestijd 1 minuut Algemeen

Over twee maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijk voor wat er in onze mooie gemeente Kampen de komende 4 jaar gebeurt. Goed nieuws! Als je gaat stemmen op 16 maart a.s., dan bepaal jij mee welke lokale plannen zullen worden gemaakt en uitgevoerd.

Waar sta jij eigenlijk voor? Wat vind jij belangrijk? Bijvoorbeeld veilig over straat kunnen, een eigen huis hebben of hulp geven aan werkloze inwoners?

In onze visie werken we samen aan een veilige, bruisende gemeente, waarin je prettig kunt wonen, werken en recreëren en waarin iedereen die het nodig heeft, zorg en aandacht krijgt!

Waar staan wij als VVD Kampen voor: 

1.         Goed & betaalbaar wonen door:
-        woningbouw te versnellen met aandacht voor starters, gezinnen en ouderen;
-        creatieve en flexibele woonvormen, zoals tiny houses, tijdelijke starterswoningen en door mantelzorg mogelijk te maken;
-        kortere procedures en minder belemmeringen bij bouwplannen.

2.         Een veilige buurt & thuis door:
-        meer regie en grip op overlast en criminaliteit door het aanpakken van  overlastveroorzakende personen;
-        meer en flexibele inzet van de gemeentelijke handhavers;
-        wijkveiligheidsplannen voor de binnenstad en overige wijken.

3.         Een bloeiende lokale economie door:
-        goede bereikbaarheid;
-        ruimte voor bedrijven en ondernemers;
-        nieuwe bedrijventerreinen;
-        toekomstbestendige binnenstad.

4.         Slim en duurzaam groen door:
-        betaalbare omschakeling naar duurzame energie;
-        duurzame ontwikkeling van land- en tuinbouw en het buitengebied;
-        eerst isoleren en zonnepanelen op daken.

5.         Iedereen doet mee, en krijgt zorg, aandacht & onderwijs door:
-        zelfstandigheid wordt beloond;
-        betaalbare zorg, waarbij de vraag van de cliënten, niet het aanbod, centraal staat;
-        focus op resultaat en wat er nodig is, waarbij ouderen en kwetsbaren alle aandacht en prioriteit krijgen; herkenbare en laagdrempelige aanpak voor het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling; samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven en het beroepsonderwijs op alle mogelijke niveaus.

6.        Stimuleren van sport, kunst & cultuur door:
-        méér ontwikkeling van toerisme en recreatieve mogelijkheden;
-        profilering van de historische binnenstad, monumentale gebouwen en het Hanzeverleden (IJsselkogge).

7.        Bereikbaarheid van de stad, de kernen en de bedrijventerreinen door:
-        een goede bereikbaar voor politie, brandweer en ambulance;
-        actualiseren van het Verkeerscirculatieplan met verbeteringen voor de bevoorrading van winkels en bedrijven in de binnenstad; herinrichten, moderniseren en uitbreiden van bestaande parkeerterreinen.

Wil je meer weten, check onze website kampen.vvd.nl, FB en Instagram.

Tot slot: blijf gezond, let een beetje op elkaar en ga stemmen op 16 maart 2022, want: Jij mag het zeggen!

Dirk-Jan Lokhorst
Commissielid fractie VVD Kampen

Nick de Vries

Abonneer gratis

op de digitale krant en ontvang
deze wekelijk in je mailbox.