Deze editie van Raadspraat is geschreven door Gerben Wijnja van de D66-Fractie.
Deze editie van Raadspraat is geschreven door Gerben Wijnja van de D66-Fractie. Aangeleverd.

Raadspraat D66: Doe met ons mee!

· leestijd 2 minuten Politiek

Politiek is veel te belangrijk om enkel aan politici over te laten. Als je iets vindt van je buurt, dorp, stad of land dan zou ik zeggen: denk en doe mee met een politieke partij.

Maar, vragen mensen mij wel eens: is politiek nog wel leuk in de huidige tijd? 

Ja, ik vind politiek nog heel erg leuk. En ik merk om me heen dat steeds meer mensen dat vinden. Zo zijn we met een leuke enthousiaste club mensen van D66 Kampen druk bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Landelijk is D66 inmiddels de tweede partij en ook in Kampen kan er zoveel meer. Kampen moderner maken en het oude denken doorbreken.

Dat enthousiasme geeft energie. Binnenkort komt onze compleet vernieuwde website online en we zijn gestart met de folderactie: ‘Doe met ons mee!’. Het is zo belangrijk dat mensen actief meedenken en meedoen in de lokale politiek. Door lid te worden, als vrijwilliger of met een donatie. Ook kun je meepraten met of D66 Kampen volgen op Facebook, Instagram of Linkedin. Dat is de leuke kant van de lokale politiek. Iets doen voor je eigen omgeving.

Maar we zien tegenwoordig ook mindere fraaie voorbeelden van politiek. Vooral landelijk.

Dan gaat het ondermeer om toon en stijl. Tegenstellingen horen bij de politiek. Daar is niks mis mee. Maar die zijn er om te overbruggen. Maar in de kamer zien we extremisten met nauwelijks verholen racisme feitenvrij schreeuwen hoe stom of achterlijk hun tegenstanders zijn. En die verruwing begint of eindigt op de sociale media. Verdeeldheid zaaien, reuring en aandacht generen om je te profileren, in plaats van problemen oplossen of werken aan vooruitgang.

Tegen de schreeuwers
Ik zie die schreeuwende, extremistische stokers in de Tweede Kamer als de absolute tegenpool van D66. Ik ben blij de lijsttrekker te zijn van een lokale partij in het midden, redelijk, geleid door feiten, die samenwerking niet ziet als een vies woord, maar een manier om met anderen dingen voor elkaar te krijgen. Vanuit de overtuiging dat we om moeten kijken naar de mensen die tegenslagen kennen in het leven, de planeet schoon moeten doorgeven aan de volgende generatie en elkaar vrij moeten laten.

Je mag het hartgrondig met anderen oneens zijn, maar altijd met respect voor elkaar. Zo hoort het en dat past zeker bij Kampen.

Ik vind het belangrijk dat we die beschaafde sfeer in de Kamper politiek bewaren. Niet alleen in de raad, maar ook als we over elkaar praten op sociale media. Goed om elkaar daarover bij de les te houden zodat we Haagse toestanden buiten de deur houden. Dat is ten eerste een taak voor de lokale politici zelf, maar jij als kiezer kunt ook een bijdrage leveren. Natuurlijk kun je straks met je rode potlood laten zien dat je wilt dat politici niet schreeuwen, maar problemen aanpakken. En ondertussen kun je nu al meedoen en je aansluiten bij een politieke partij. Er is gelukkig ook een ruime keuze aan beschaafde partijen. 

Want politiek is veel te belangrijk om alleen aan politici over te laten. 

Dus volg ons op social media, meld je aan als lid of vrijwilliger en doe met ons mee voor een Kampen waarin we elkaar vrij laten, maar niemand laten vallen.

Nick de Vries