Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Henk Prinsen van Gemeente Belang Kampen.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Henk Prinsen van Gemeente Belang Kampen. Herman IJssel

Raadspraat: Begroting 2022

· leestijd 2 minuten Politiek

In mijn raadspraat van oktober 2020 heb ik de hoop uitgesproken dat wij begin volgend jaar, dus begin 2021, meer vrijheid van handelen zouden kunnen krijgen. Maar afgelopen zaterdag zijn de corona maatregelen weer verder aangescherpt omdat het in de ziekenhuizen weer uit de hand loopt met de opname’s vanwege de COVID-19 besmettingen.

Van fysiek vergaderen moeten we misschien wel weer achter de laptop kruipen. Maar komende donderdag moeten wij wel de begroting voor 2022 vaststellen en gelukkig staan we er beter voor dan een paar jaar geleden. De doorgevoerde bezuinigingen hebben hun vruchten afgeworpen, maar ook de van het rijk ontvangen gelden, uit de corona pot, hebben een grote positieve uitwerking op de begroting voor 2022.

Voorzichtigheid blijft echter geboden, want dit is geld voor de korte termijn en niet voor de jaren 2023 en verder. Wij zullen ook het voorstel, dat wij samen met andere partijen indienen, steunen om de laatste verhoging van de onroerendezaakbelasting niet door te voeren. Bij het akkoord gaan met de bezuinigingen, 2 jaar geleden, hebben wij ook aangeven dat wanneer we er, in financiële zin, weer wat beter voor zouden staan het terug draaien van de verhoging als eerste in aanmerking zal komen.

Verder zullen wij een voorstel indienen om in 10 jaar tijd de hondenbelasting af te bouwen naar 0.

Verder wil het college van B en W een heroriëntatie van Bolwerk Buitenwacht en hier de komende 2 jaren 100.000 euro voor uittrekken. Hier zijn wij het niet mee eens, er ligt een goedgekeurd plan en omwonende hebben zich hier al positief over uitgesproken. En het wordt ook tijd dat snackbar Timmer duidelijkheid krijgt, wanneer hij nieuw kan gaan bouwen, zodat hij op een verantwoorde manier zijn bedrijf kan uitoefenen. Daarom zullen wij voorstellen niet te gaan heroriënteren, maar het goedgekeurde plan in 2022, eventueel gefaseerd, ten uitvoer te gaan brengen.

De mogelijkheid om hier de IJsselkogge in een vitrine te plaatsen kan wat ons betreft ook vervallen. Deze hoort wat ons betreft op de Koggewerf of aan het van Heutzplein. Nog beter zou een Hanze-experience zijn bij de Scheeresluis. De bedenker van Floriworld in Aalsmeer en van de Heineken experience is hier onderzoek naar aan het doen en we hopen in het 1e kwartaal van 2022 hier meer duidelijkheid over te verkrijgen of dit een reële mogelijkheid is.

Verder zullen wij een voorstel indienen om in 10 jaar tijd de hondenbelasting af te bouwen naar 0. In veel gemeenten in Nederland wordt al geen hondenbelasting meer geheven. Ook zijn wij een grote voorstander om de binnenstad weer af te sluiten voor bestelauto’s. De pollers moeten dus terugkomen in de Oudestraat, Geerstraat en de Vischpoort. De pakketdiensten houden zich totaal niet aan de afgesproken tijden en als je niet oplet wordt je van de sokken gereden.

Na een discussie van vele jaren ziet het er naar uit dat het wethouder Holtland is gelukt overeenstemming te krijgen voor het definitief verplaatsen van de zaterdagmarkt naar de Nieuwe Markt, de horeca en de marktkooplieden zijn positief over het behaalde resultaat. 

Als u het nog niet wist, we hebben sinds 1 oktober een nieuwe burgemeester, Sander de Rouwe. Velen dachten dat een betere burgemeester dan Bort Koelewijn niet mogelijk was, maar ik kan u gerust stellen. De eerste weken van het burgemeesterschap is hij bezig Kampen en haar inwoners en organisaties te leren kennen en dat gaat gepaard met veel bezoeken en gesprekken. Ongetwijfeld bent u hem misschien al eens tegen gekomen.

Conclusie: We zijn nog lang niet van corona af, maar dat wist u al en financieel staat Kampen er beter voor dan een paar jaar geleden. Blijf gezond en let een beetje op mekaar, ook als het geen directe familie van je is.

Henk Prinsen

Raadslid Gemeente Belang Kampen.

Nick de Vries