Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Klaas van den Bosch van de SGP-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Klaas van den Bosch van de SGP-fractie. Aangeleverd.

Raadspraat: QR-samenleving brengt ons niet samen!

· leestijd 2 minuten Algemeen

Sociale uitsluiting

Meedoen kost vaak geld. Daarom is er een verband tussen armoede en sociale uitsluiting. Armoede belemmert actieve deelname aan de samenleving. Niet meedoen heeft een negatief effect op gedrag, gezondheid en (school)prestaties en vergroot de kans op armoede in de toekomst. Het was een veelbesproken thema de afgelopen periode in de gemeenteraad. En terecht! In een inclusieve samenleving krijgt iedereen de kans om mee te doen. Ook dat kwam regelmatig langs in de debatten tussen de raadsfracties. En toen kwam het Coronavirus en werd alles anders.

Vaccinatiedrang

In het begin met de oproep: ‘alleen samen krijgen we Corona eronder’. Daar valt natuurlijk veel op af te dingen, maar het ziet tenminste nog op verbinding en gezamenlijkheid. Maar inmiddels is het middel (vaccinatie) tot doel verheven en wordt de samenleving door de coronapas verdeeld. Het gaat nu niet meer zozeer om het beperken van de besmettingen, maar om het groene vinkje. En dat terwijl er beloofd is dat er geen sprake zou zijn van vaccinatiedrang! 

De inclusieve samenleving blijkt nu exclusief voorbehouden aan mensen die gevaccineerd zijn. Over de uitvoerbaarheid is overigens nauwelijks nagedacht.

QR-samenleving

En zo wordt de anderhalvemetersamenleving stap voor stap ingewisseld voor de QR-samenleving. De inclusieve samenleving blijkt nu exclusief voorbehouden aan mensen die gevaccineerd zijn. Over de uitvoerbaarheid is overigens nauwelijks nagedacht. De horeca heeft het zwaar. Er zijn grote personeelstekorten. Toch wordt van hen verwacht iemand bij de deur te zetten met een QR-scanner. Dat betekent opnieuw hogere kosten en tegelijkertijd de vrees voor minder klandizie. Het is daarom goed te begrijpen dat de horeca zoekt naar wegen om dit niet te hoeven uitvoeren. Het is ook veelzeggend dat je leest over evenementen die niet doorgaan omdat standhouders en organisatoren niet willen discrimineren en vandaaruit moeite hebben met het uitvoeren van het toegangsbeleid. Het is ook opvallend als je leest dat een lokale politicus uit de gemeente Dronten zichzelf op non actief zet, omdat hij hier geen bijdrage aan wil leveren. Dit alles toont aan de coronapas ons als samenleving diep raakt. 

Niet uitsluiten

Wij geloven dat het belangrijk is ons vertrouwen te stellen op God. Hij sluit niemand uit! Laten wij dit dan ook niet doen. Het mag duidelijk zijn dat we tegelijkertijd wel met zorg naar deze ontwikkelingen kijken. De SGP vindt dat we alles moeten doen om een tweedeling in de maatschappij te voorkomen. We hebben elkaar nodig. Het is niet goed dat er onderscheid gemaakt wordt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Wederzijds respect is noodzakelijk. Het groene vinkje is ook niet allesbepalend. Gevaccineerden kunnen nog steeds ziek worden en anderen besmetten. En er zal altijd een groep blijven die zich niet laat vaccineren, wat je er ook voor uit de kast haalt. Al is het alleen maar omdat er een groep is die zich om medische redenen niet mag laten vaccineren. Er is ook een groep die principieel moeite heeft met testen, vanwege het gevoelen te moeten bewijzen om weer 24h mee te kunnen doen. Het is toch eigenlijk armoedig dat sociale uitsluiting opeens zo actueel is geworden!

Nick de Vries

Nick de Vries