Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Janine de Kleine van de CDA-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Janine de Kleine van de CDA-fractie. Aangeleverd.

Raadspraat CDA-fractie: Keuzes maken…

· leestijd 1 minuut Politiek

Kampen wil graag als hartelijke Hanzestad aan de IJssel toeristen aan zich binden.

Het televisieprogramma van Maarten van Rossem gaf aan het toerisme een flinke boost en bevestigde nog maar eens wat een pareltjes Kampen achter de niet meer bestaande stadsmuur herbergt. En dan hebben we het nog niet eens over het prachtige uitgestrekte IJssel- en polderlandschap.

Een trekpleister met potentie is de Koggewerf. De afgelopen weken is hier al veel over gezegd en geschreven. De Koggewerf wordt momenteel grondig gerenoveerd. Als CDA Kampen hopen wij dat deze renovatie ervoor zorgt dat de werf een uitnodigende trekpleister wordt, met ruimte voor horeca en informatie. Als het financieel haalbaar is, zou het prachtig zijn wanneer ook de geconserveerde IJsselkogge hier tentoongesteld kan worden. Hoe en in welke vorm wij de opgedoken IJsselkogge voor Kampen willen behouden zal in de komende maanden door de gemeenteraad worden besproken. De ontvangen reacties uit de samenleving zullen wij daarbij zeker meewegen. 

Ondernemersklimaat
Onlangs deed de voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle in deze krant een oproep voor een betere dienstverlening vanuit de gemeente. Een terechte oproep waar ook een kanttekening bij is te plaatsen.

Kampen heeft de afgelopen jaren veel gedaan om haar ondernemersklimaat te verbeteren. Onder andere de telefonische bereikbaarheid van de gemeente is sterk verbeterd. Sinds een aantal jaren word je binnen één dag teruggebeld. Dat betekent niet dat we er al zijn. Er liggen nog steeds grote uitdagingen voor ons. Op de digitale bereikbaarheid valt nog wel het nodige af te dingen. Daar heeft de gemeente en haar ambtenaren zeker nog een stap te zetten.

De gemeente doet er goed aan zichzelf kritisch te blijven beoordelen en signalen uit de samenleving direct op te pakken. Het feit dat de gemeente Kampen uit het onderzoek naar de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland onderaan het lijstje van de Regio Zwolle bungelt is immers veelzeggend! De gemeente en ondernemers moeten met elkaar in gesprek blijven, elkaar scherp houden en van elkaar leren.

Keuzes

Politiek draait om keuzes maken.  Niet alleen financiële keuzes, maar ook de keuze wat voor gemeente wij willen zijn. Om die keuzes te kunnen maken moet je als gemeente(bestuur) in contact blijven met de samenleving en blijven luisteren.. Het maken van keuzes vraagt ook iets van de samenleving, want keuzes leiden er helaas ook toe dat je daarmee niet aan ieders wensen tegemoet kan komen. Er zullen altijd groepen zijn die teleurgesteld zijn in gemaakte keuzes.

Toch moeten wij als gemeente keuzes durven blijven maken. Wat het CDA betreft dus een keuze voor een Koggewerf met IJsselkogge (mits financieel haalbaar) en de keuze voor een goed ondernemersklimaat, mede door een goede (digitale) bereikbaarheid.

Nick de Vries