Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Manfred Haveman van de PvdA-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Manfred Haveman van de PvdA-fractie. Aangeleverd.

Raadspraat PvdA-fractie: Genoeg is genoeg!

· leestijd 1 minuut Algemeen

Op 15 juni nam de regeling van Hongarije een wet aan die het verbiedt om kinderen en jongeren voorlichting te geven over homoseksualiteit, met als argument het beschermen van kinderen. In onze ogen is de term ‘kindermishandeling’ meer op zijn plaats. Want als er toch íets belangrijk is in je jeugd, dan is het toch wel te kunnen en mogen ontdekken van wie je bent en hoe je in elkaar steekt. Je geaardheid is niet een aangeleerd iets, wat je dus zou kunnen voorkomen of genezen. En al helemaal ontstaan er niet ineens nieuwe homo’s doordat jongeren daar een plaatje van zien en informatie over krijgen. 

Het is de zoveelste aantasting van mensenrechten in Hongarije onder het bewind van Órban. En laat Kampen nu een stedenband onderhouden met een gemeente in dat land, Pápa, dat eveneens geleid wordt door volgelingen van Órban. Wat de PvdA betreft genoeg aanleiding om deze stedenband op te zeggen. De afgelopen jaren is de situatie in dat land alleen maar verslechterd en gelukkig kun je, ook als gemeente, je vrienden zelf uitkiezen. Wat ons betreft is deze vriendschap voorbij!

Trouwlustige studenten

Wie het niet zo breed heeft (minder dan 110% bijstandsnorm) en wel in het huwelijksbootje wil stappen, kan op maandagochtenden gratis trouwen, via de Meedoenbon. Een goede regeling binnen het gemeentelijk armoedebeleid. Maar, wat schetste onze verbazing? Studenten (met studiefinanciering) zijn uitgezonderd van deze regeling. Zij komen niet in aanmerking voor de armoederegelingen en kunnen zo geen Meedoenbon indienen. Maar die enkele honderden euro’s die een huwelijk kost, kunnen ook zij niet zomaar ophoesten, terwijl een huwelijk voor hen een belangrijke voorwaarde is voor verdere stappen in het gezamenlijke leven. Wij hebben een voorstel ingediend om ook onze Kamper studenten de mogelijkheid tot de gratis echtelijke verbintenis op maandagen te bieden.

Perspectief

Deze en nog enkele voorstellen waren onderdeel van onze inbreng bij de behandeling van de Perspectiefnota, de voorbereiding op de begroting voor 2022. Het is de laatste Perspectiefnota van deze bestuursperiode én, wat voor veel mensen misschien nog wel gedenkwaardiger is, het is de laatste Perspectiefnota onder burgemeester Bort Koelewijn. Er volgen ongetwijfeld nog vele dankwoorden voordat hij definitief afscheid neemt, maar ook wat ons betreft hier al een woord van dank voor het bieden van Perspectief aan al die inwoners, bedrijven en organisaties: Bedankt Bort!

Reageren? pvdakampen@gmail.com.

Nick de Vries

Nick de Vries