Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Lammert Bastiaan van Kampen Sociaal.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Lammert Bastiaan van Kampen Sociaal. Aangeleverd.

Raadspraat Kampen Sociaal: Eenmalige tegemoetkoming voor mensen in de bijstand

· leestijd 1 minuut Politiek

2 weken geleden behandelden we in de Commissie Bestuur & Middelen het onderwerp jaarrekening 2020 en u heeft het waarschijnlijk wel in de krant gelezen, de Gemeente Kampen heeft meer dan 11 miljoen overgehouden! Geweldig natuurlijk, toch waren bijna alle fracties, waaronder wij als Kampen Sociaal, enorm verbaasd over zo’n positief resultaat, terwijl we begin vorig jaar nog door de wethouder van financiën op de hoogte werden gesteld dat we waarschijnlijk naar een verlies van 2,5 miljoen zouden koersen.  

De vraag was dan ook, hoe kon dit gebeuren en waarom hebben we vorig jaar zulke ernstige bezuinigingen moeten invoeren dit over de hoofden van bijna alle burgers.

En wat wij als Kampen Sociaal het kwalijkste vonden, de bezuiniging op het armoedebeleid van meer dan € 400.000!

Dit betekent dat mensen die leven van een bijstandsuitkering met  €20,-- per maand gekort werden. Voor juist deze groep is dit een bedrag wat ze eigenlijk niet kunnen missen, daarom hebben wij later, samen met andere partijen, een motie ingediend om dit te herstellen, echter kreeg dit niet de steun van de meerderheid van de raad, helaas.

Nu we zoveel geld overhouden, ook al is het incidenteel, vanuit het sociale domein is het 3.6 miljoen euro, vinden wij dat we alle huishoudens die leven van een bijstandsuitkering eenmalig tegemoet moeten komen en dit bedrag (12 x € 20,-- = € 240,--) in de ‘dure’ decembermaand via vouchers van plaatselijke ondernemers aan hen terug moeten geven.

Juist deze groep kan zich nooit iets extra’s veroorloven en wat zou het geweldig zijn dat ook voor deze huishoudens en voor de kinderen die nog thuis wonen, het een leuke Kerst gaat worden.

Het ‘mes snijdt dan aan 2 kanten’, ook de plaatselijke ondernemers zullen extra inkomsten genereren, wanneer de vouchers (waardebonnen) bij hen ingeleverd gaan worden, welke ze kunnen declareren bij de Gemeente. 

Het zou geweldig zijn wanneer alle fracties hier volmondig ‘ja’ op zullen zeggen en dat deze motie raadsbreed wordt overgenomen. Qua algemene reserve zullen wij als gemeente dit nauwelijks gaan merken want in principe wordt de jaarrekening altijd sluitend afgesloten, maar met zo’n grote meevaller van € 11.8 miljoen, waarbij € 8.3 miljoen terug zal stromen in de algemene reserve, ook al is dat eenmalig, dan moet er toch een extraatje inzitten  voor burgers die nooit iets extra’s hebben! 

Lammert Bastiaan 

Raadslid namens Kampen Sociaal 

Nick de Vries