Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Marieke Spijkerman van de VVD-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Marieke Spijkerman van de VVD-fractie. Aangeleverd.

Raadspraat: Terrassen in de winter

· leestijd 2 minuten Politiek

Wij zijn een groot voorstander van winterterrassen, het zorgt voor gezelligheid en levendigheid en heeft een gastvrije uitstraling. Geef de horecaondernemer die het wenst zijn (extra) terrasruimte, ook in de winter. De markt op zaterdag blijft tot 31 december 2022 op de Nieuwe Markt en dat geeft kansen voor winterterrassen op de Plantage. 

Afgelopen woensdag heeft de VVD-fractie vragen gesteld aan het college om de reeds geldende terrasverruimingen ook te laten gelden tot 31 dec 2022. Dat is wel zo makkelijk voor de ondernemers! Op onze vraag over een overkapping op de plantage, zegt het college toe om samen met de ondernemers serieus te gaan kijken naar wat mogelijk is binnen de huidige coronaregels. Tenslotte de wens voor verruiming van de terrastijden na 24.00 uur. Na goed overleg en inspraak met omwonenden is de burgemeester bereid om hieraan mee te werken.

Versnelling woningbouw zodat iedereen kan wonen in een huis dat bij je past!

Vorig jaar schreef ik op deze plek over de noodzakelijke versnelling voor woningbouw. En ik kan u verzekeren dat wij dit veelvuldig kenbaar maken bij het college. Dus niet inbinden op groeiambities, maar een tandje erbij en creatieve oplossingen ondersteunen en een kans geven. 

Zo is op 21 juni 2021 een fantastisch plan toegelicht, door de voorzitter van DOS Kampen, in een vergadering van de Raad. De voetbalclub levert ruimte in op sportpark de Maten, waarop huizen gebouwd kunnen worden. Kort gezegd: slimmer gebruik van velden en kunstgras levert voldoende ruimte voor 80 tot 100 woningen en dat leidt weer tot voldoende investeringsruimte om het sportpark te moderniseren onder andere om de verouderde kleedkamers op te knappen. De reactiesnelheid van de gemeente is tot op heden bedroevend en leidt tot teleurstelling bij de initiatiefnemers. De onderzoeken worden op dit moment gedaan en de uitkomst binnen een aantal weken verwacht. De wethouder noemde het sportpark een kans en een mooie locatie voor woningbouw. De VVD zal erop blijven aandringen dat de kansen en plannen in de versnelling gaan. 

Aanpak van overlast door drugs in Kampen
In Kampen kan je veel te makkelijk aan drugs komen. Dit is het verhaal van een 18e jarige jongen uit Elburg, vorige week in de Stentor. Hij vertelt zijn verhaal over zijn vrienden, te veel alcohol en daarna nog designerdrugs. Bijna met fatale afloop. En dit zijn volgens de VVD-fractie precies ook de problemen in een notendop. De afgelopen maanden hebben we vaker aandacht gevraagd voor overlast en drugs, en het gevoel van onveiligheid van onze inwoners en ondernemers.

Vaak werden deze gevoelens en ervaringen niet ondersteund door ‘harde’ cijfers, tot nu!

In de nota over de gebiedsscan Overlast en Criminaliteit van de Politie, staan nu harde cijfers over het gebruik van drugs en de toename van overlast, veelal veroorzaakt door jongeren. De VVD-fractie denkt daarom dat het nu de hoogste tijd is om zelf meer regie te pakken en zelf als gemeente plan aanpak op te stellen. Bijvoorbeeld door een integrale en meer persoonsgerichte aanpak in de vorm van een Top 25, voor overlast gevende en criminele jongeren in Kampen. Help jongeren om hun leven weer op orde te krijgen en begeleid ze intensief hierbij.

Richting de verkiezingen en wat vindt u belangrijk?

Ook wij zijn ons alweer aan het voorbereiden op de verkiezingen in maart 2022. Er staat al een enthousiaste ploeg in de startblokken om het stokje over te nemen. Binnenkort verschijnt onze lijst met kandidaten daarna zal een lijsttrekker worden gekozen en het verkiezingsprogramma is in de maak. Kortom de voorbereidingen zijn in volle gang.

Heeft u vragen aan de VVD-fractieleden, wilt u kennis maken en/of ideeën met ons delen. Mail ons op fractievvdkampen@gmail.com!

Nick de Vries

Nick de Vries