Afbeelding
Aangeleverd.

Column Ondernemen in Kampen: Deskundigheid overheid

· leestijd 3 minuten Algemeen

In mijn vorige column vroeg ik aandacht voor de rol van de overheid op het thema woningmarkt. Direct daarna stonden er wederom berichten in de landelijke pers waarin op winstgerichte projectontwikkelaars aan het woord komen die beweren dat betaalbare woningen voor starters gebouwd moeten worden. Maar dat doen projectontwikkelaars niet, omdat het minder oplevert. 

Een ‘CEO’ van een projectontwikkelaar kwam aan het woord die aangaf dat ‘we’ woningen moeten bouwen voor mensen met een modaal inkomen, € 36.500 bruto per jaar. Ik kan hem niet serieus nemen. Een éénverdiener kan bij zo’n inkomen een hypotheek krijgen van € 175.000. Een stel dat beiden op modaal zit kan misschien € 400.000 lenen, maar je moet niet op twee inkomens vol hypotheek willen nemen. Eén op de twee relaties gaat uit elkaar. Ik schat zo in dat 40% van de huizenmutatie verband houdt met verbreking relaties. Kortom, die projectontwikkelaar praat onzin. Zijn uitgangspunt is niet reëel.

Ingewikkeld is het natuurlijk allemaal wel. Juist op dergelijke thema’s hebben we een sterke overheid nodig. Daar moeten specialisten zitten en niet partijen die geldelijke belangen hebben zoals een gemeente met gronduitgifte.

In een opvolgend bericht in de landelijke krant stond dat ook provincies als hun taak zien om ‘wat te doen’ aan het woningprobleem.  Ik vind dit een onverstandige ontwikkeling. Het valt onder de categorie: verdeel en heers. Als iedereen zich er tegenaan bemoeit gebeurt er vervolgens feitelijk niks. Ik heb al eerder een lans gebroken voor een herschikking van de overheidstaken. We hebben de rijksoverheid, de provincie, het waterschap en de gemeente. Ik bepleit deze vier instanties samen te voegen tot twee: de Rijksoverheid enerzijds en een twintigtal Regionale overheden anderzijds. Regio Zwolle zou een mooie koploper zijn.

Dat is veel overzichtelijker, ongetwijfeld kostenefficiënter en wat ik eigenlijk het belangrijkst vind: op alle thema’s kunnen serieuze specialisten het werk doen dat voor ons allemaal van belang is. Ik geloof (ergens) immers nog steeds in een dienende overheid. Ik geef twee voorbeeld uit Kampen hoe het niet moet, ook weer afkomstig van de landelijke krant in de vakantieperiode. 

“Buitenlandse investeerder aan de haal met zonnepark IJsselmuiden”. In tuinbouwgebied de Koekoek heeft de gemeente een eerste mega zonnepark toegestaan. Dat is kennelijk winstgevend. Er zitten dikke subsidies op. Het project blijkt op papier te zijn aangevraagd op naam van een lokale partij. Achteraf verklaart de gemeente dat dit ook een belangrijke voorwaarde was, maar wat gebeurt er? Het project is nog niet opgeleverd of het is in handen gekomen van een Chinees bedrijf! En vervolgens beklaagt de gemeente zich er in de krant over dat dit dan toch niet de bedoeling is. Dan vraag ik mij af: was dit dan niet te voorzien? Had de gemeente geen expertise in huis? Dit winstbejag kun je verwachten. Als bij het vergunningstraject op regionaal niveau deskundigheid en ervaring in huis is die alle aanvragen uit de hele Regio Zwolle beoordeelt, is de kans veel kleiner dat dit soort flaters worden geslagen. 

Een tweede voorbeeld, nog steeds uit Kampen:

“Netwerkbeheerders waarschuwen: iedereen gaat last krijgen van krapte op stroomnet”.

Ook hier gaat het weer over subsidies. De overheid jaagt iedereen achterna om toch vooral zonnepanelen op je pand te plaatsen. Daarbij wordt dan blijkbaar over het hoofd gezien dat al die kWh’s wel over het bestaande netwerk getransporteerd moeten worden. Blijkbaar vindt er dan geen afstemming plaats met de netwerkbeheerder. Men doet dus kennelijk maar wat als subsidieverordeningen worden vastgesteld. Ook hier mis ik dus expertise bij de overheid. Je kon erop wachten. Regeren is vooruitzien. Zolang we lokaal blijven aanmodderen, blijft veel geld verdampen / in verkeerde zakken terecht te komen. Daarvoor wil ik geen belasting betalen.

En als de overheid dan toch reorganiseert en meer deskundig wordt, dan nog iets. Op alle overheidslagen worden gigantisch veel ‘externen’ ingezet in plaats dat werknemers in overheidsdienst worden genomen. Het is diezelfde overheid die eist van het bedrijfsleven om werknemers in dienst te nemen. ZZP-ers worden ontmoedigd in het bedrijfsleven, maar het is schering en inslag bij de overheid. Volslagen absurd en ongeloofwaardig. De overheid dient het goede voorbeeld geven: weg met al die (schijn-) zelfstandigen. Daarmee worden bakken geld verspild.

Ook de regionale overheid kan goede expertise in dienst nemen, met daarbij behorend fatsoenlijk salaris (gebeurt hier al wel op milieugebied gelukkig). Een enkelvoudige gemeente kan dit niet, want daarvoor is er te weinig werk. Een verantwoordelijk vergunningverlener voor een zonnepark die niet alleen Kampen onder zich heeft maar de hele Regio Zwolle zal beter in staat zijn misbruik van subsidie te herkennen.

De tijd van: ‘sorry volgende keer beter’ is echt voorbij. Ga maar eens kijken aan het einde van de Verkavelingsweg richting Mastenbroek: een dikke puist van toekomstig electronisch afval waarvan de winst komende 25 jaar naar China gaat, met dank aan de gemeentelijke belastingbetaler. Ik vind het niet te geloven.

Hans Both
advocaat / voorzitter IC Kampen  

Nick de Vries

Nick de Vries