Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Theo Nieuwenhuizen van de PvdA-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Theo Nieuwenhuizen van de PvdA-fractie. Foto Aangeleverd.

Raadspraat PvdA: Samen kan alles beter…

· leestijd 1 minuut Politiek

Burgemeester Koelewijn neemt in september afscheid als onze burgervader en dat ervaren wij als een groot gemis. Met hoge verwachtingen gaan wij per 1 oktober 2021 zijn opvolger Sander de Rouwe begroeten. Wij wensen hem alvast veel succes en wijsheid en zullen hem ook zoveel mogelijk bijstaan op de soms lastige Kamper onderwerpen.

Samen werkt…

Landelijk is er momenteel veel te doen om de samenwerking met GroenLinks. Dat betreft een verhaal van onze beide 2e Kamer-fracties. Zij willen één lijn vinden in de onderhandelingen richting een nieuw kabinet om het linkse progressieve geluid meer gewicht en structuur te geven. Niets meer en niets minder. 

Samen helpt…

Een behoorlijk in het oog springende Kamper uitdaging is de te lage bezetting op ons gemeentehuis; ziekte, uitval en op sommige onderwerpen zelfs sterkte onderbezetting en gebrek aan benodigde speciale kennis.

De Partij van de Arbeid vindt dit een groot probleem. Inwoners, bedrijven en alle relaties van de gemeente moeten zeker zijn van professionele, gerichte en adequate verwerking van hun (aan)vragen en goede voorlichting is ook essentieel.

Dit tekort dient voortvarend te worden aangepakt en te worden opgelost. 

Samen moet…

30 september 2021 is de aftrap van het landelijke project “Een tegen Eenzaamheid” in Kampen. In de Stadskazerne zijn de openingsactiviteiten met alle partners en organisaties die betrokken zijn, zoals Welzijn Kampen, Humanitas en het Informatiepunt digitale overheid, zoals ook vast gevestigd in de Stadskazerne. Als partij kijken we naar veel van onze leden die daar een actieve rol bij zullen vervullen.

Het is niet voor niets dat van jong tot oud, velen met met ziekte verschijnselen gaan worstelen als er te weinig contacten zijn. De coronaperiode was een duidelijk signaal hoe dat precies gaat en hoe we dat natuurlijk niet moeten willen.

Samen gezond…

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. 16 maart 2022 kunt u weer gaan stemmen op uw favoriete partij in onze prachtige gemeente. Er zijn nu 9 partijen in uw raad en het college van Burgemeester en Wethouders wordt momenteel geformeerd door 4 partijen.

Stem voor uw persoonlijke idealen, of op een partij die u begrijpt en/of vertrouwt. Natuurlijk is de persoonlijke link bij gemeenteraden ook belangrijk. Misschien kent u wel één of meer kandidaten. Stem op de voor u meest geschikte persoon. 

Samen beter …

De PvdA-fractie Kampen wenst u een goede start na de vakantieperiode, blijf gezond en zorg voor elkaar!

Theo J.W. Nieuwenhuizen
Partij van de Arbeid Kampen

Nick de Vries