Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Edwin Burgman van de GroenLinks-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Edwin Burgman van de GroenLinks-fractie. WD Mustamu

Raadspraat GroenLinks: Beste Irma,

· leestijd 1 minuut Algemeen

Beste Irma,

Twee weken geleden maakte je bekend in januari te stoppen als wethouder. Wat vind ik dat jammer. Ik had je graag nog jaren als wethouder in Kampen gezien en hoopte samen met jou campagne te kunnen voeren voor de aankomende verkiezingen.

Kampen verliest in jou een hardwerkende wethouder. In 2018 namen we onze verantwoordelijkheid door deel te nemen in de coalitie. Jij kreeg een flinke portefeuille: financiën, cultuur, duurzaamheid, inclusie, omgevingswet en armoedebeleid.
Wat het extra moeilijk maakte was het grote financiële tekort in onze gemeente, dat al vóór 2018 was ontstaan. Het tekort liep op naar bijna 10 procent van de gemeentelijke begroting. Een enorme bezuinigingsopgave was noodzakelijk. Jij hebt als wethouder financiën samen met de rest van het college en de raad een fantastische prestatie geleverd door eerst een financieel zieke gemeente beter te maken en die nu kerngezond achter te laten. Knap ook hoe snel je dit voor elkaar kreeg.

Voor GroenLinks is de portefeuille financiën niet een portefeuille waarmee je als partij makkelijk kunt laten zien waar je voor staat. Maar jij hebt bewezen dat dat wél kan. De bezuinigingsopgave leverde natuurlijk veel weerstand op, in de samenleving en ook in de gemeenteraad. Ondanks al die weerstand en soms pijnlijke bezuinigingen is het jou gelukt om de financiën op orde te brengen en tegelijkertijd het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden. Sterker nog, doordat jij de financiën zo snel weer op orde kreeg, hebben we een aantal pijnlijke bezuinigingen kunnen terugdraaien, zoals die op de culturele instellingen en de individuele inkomenstoeslag. En er is weer ruimte voor nieuwe plannen in de komende jaren.

Maar jouw werk was veel meer dan alleen de portefeuille financiën. Je hebt Kampen inclusiever gemaakt. Er zijn grote stappen gezet om Kampen duurzamer te maken. Het armoedebeleid is verbeterd en je hebt heel veel gedaan om de culturele voorzieningen in stand te houden en te versterken, bijvoorbeeld met het snelloket voor culturele makers.

Irma, met de haven in zicht stop je ermee. Over drie maanden zijn er verkiezingen, maar voor jou is het klaar. De koek is op door heel harde werken. Je bent ook moe geworden omdat je te vaak weerstand moest bieden tegen wat politiek een zwaar vak maakt: verharding en ‘spelen op de vrouw’. Je hebt een nieuwe uitdaging gevonden bij de Provincie Overijssel, waar jij verantwoordelijk wordt voor de energietransitie in de regio. Minder politiek gewoel, meer slagkracht; het is je op het lijf geschreven. 

Donderdag zien we jou voor de laatste keer in de gemeenteraadsvergadering. Ik wil je nu alvast namens velen hartelijk danken voor de samenwerking en je inzet voor de gemeente Kampen.

Nick de Vries

Nick de Vries