Deze editie van Raadspraat is geschreven door Harry Bruins van de VVD-fractie.
Deze editie van Raadspraat is geschreven door Harry Bruins van de VVD-fractie. Foto: Schinkel

Raadspraat VVD: Heeft Kampen de passende woning voor u en voor jou?

· leestijd 2 minuten Politiek

Niet zolang geleden ben ik mee geweest op safari door Kampen in de week van het ontmoetingsfestival georganiseerd door Kampen Marketing. Hoe mooi om op deze bijzondere ontspannende manier Kampen beter te leren kennen. Met nieuwe ontmoetingen kom je op de meest verrassende locaties. Onze route werd bepaald door vormgeving, kleur en materiaalgebruik. 

Ook in onze monumentale binnenstad zie je dan dat er in een bepaalde periode te weinig aandacht besteed is aan onze monumentale kleuren en het behoud van karakteristieke monumentale onderpuien. Wat mooi is moet mooi blijven ….en wat beter kan dat moet beter. Dat laatste geldt zeker voor de verrommeling door het verlies van duurzame bewoning in onze historische binnenstad.

Ook in onze monumentale binnenstad zie je dan dat er in een bepaalde periode te weinig aandacht besteed is aan onze monumentale kleuren.

Onlangs heeft de raad de bouwsteen wonen vastgesteld. Hierin is te lezen hoe en waar we de komende jaren gaan bouwen. Wij willen een veilige gemeente waarin je goed en duurzaam kunt wonen, werken,ondernemen en recreëren en waar iedereen die het nodig heeft, zorg en aandacht krijgt!

Voor de VVD zijn er nu twee belangrijke issues wonen; 1. versnelling en 2. bouwen voor doelgroepen. Helaas is er weinig resultaat geboekt  op woningbouwontwikkelingen in de laatste 4 jaar. Denkend aan Bovenhavenstraat, Reeve,  Tussenland, migrantenhuisvesting,  locatie voedselbank, plan Fuite, ontwikkellocatie woonwagens,  een kerk toestaan op de unieke locatie Sonnenberg ipv meer noodzakelijke seniorenwoningen. IJsselmuiden lijkt afgeschreven en binnenstedelijk bouwen en bouwen in de dorpen mist een duidelijke visie. Wat een geluk dat we toch Reeve I, ondanks langdurige en kostbare voorbereiding en veel weerstand, er nu klaar voor ligt. Laten we Reeve II nog sneller oppakken de meeste grond is al in eigendom. Onze fractie zet zich in voor meer creatieve nieuwe woonvormen naast mantelzorg woonconcepten en tiny houses ook creatieve flexibele concepten buiten het traditionele bouwen om i.v.m. de enorme prijsstijgingen. Locaties voor modulair fabrieksmatig natuurinclusief  bouwen, drijvende woningen of integraal bouwen. Waar en hoe gaan onze jongeren op korte termijn wonen. Meer oplossingen  voor goed en betaalbaar wonen voor starters door b.v. tijdelijke projecten  op grond belast met erfpacht. Dit alles kan niet zonder concrete snelle maatregelen, korte procedures en minder belemmeringen bij bouwplannen.

Tot slot; alle raadsleden zijn onlangs door onze nieuwe burgemeester uitgenodigd hem, binnen een uur tijd, kennis te laten maken met een belangrijke locatie in onze gemeente. Mijn locatie was kijkend vanaf onze mooie eigen IJsseldelta stadsbrug  naar de ontwikkelingen daaromheen. In het bijzonder de uitgestelde planvorming Schans Buitenwacht. Een gevestigde ondernemer aldaar zit daardoor te lang in de wachtkamer om zijn bedrijf te kunnen optimaliseren. Vaak gaat besluitvorming te traag met de kans van het verliezen van ondernemers dynamiek. De overgrote meerderheid van de raad heeft het college bij de begrotingsbehandeling 2022 bij motie verzocht om dit plan, al dan niet gefaseerd, nu eindelijk uit te voeren.

We staan voor een optimaal duurzaam bedrijfsleven. Het is een voorwaarde voor het gemeentelijk economisch en sociaal welbevinden. We kunnen eindelijk met spoed een voorstel nieuwe bedrijventerreinen verwachten. Als een doekje voor het bloeden is de 2 jaar geleden verhoging van de OZB niet woningen, welke destijds volgens ons wat te gemakkelijk buiten de deur gelegd is, nu gedeeltelijk teruggedraaid.

Het kan verkeren. 

Ik groet u allen,

Harry Bruins raadslid en lijsttrekker GR 2022 VVD Kampen

06-41386482

Nick de Vries