Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jacolien van de Wetering van de CDA-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jacolien van de Wetering van de CDA-fractie. Herman IJssel

Raadspraat: Kampioenen vind je overal en elke dag

· leestijd 1 minuut Politiek

In onze gemeente neemt sport een belangrijke plek in. Wekelijks sporten heel veel Kampenaren – jong en oud – bij verenigingen en sportscholen. Maar ook zijn er veel mensen die in hun eentje aan sport doen. De Bruggenloop in onze stad van 16 oktober telde maar liefst 1400 deelnemers. Sport leeft in Kampen. 

In het Kamper sportakkoord staat dat sport mensen verbindt. Jong en oud, arm en rijk, mensen met en zonder beperking, laag- en hoogopgeleid; ze treffen elkaar in de sport. Als vrijwilliger, als actief sporter of als supporter. Sport slaat bruggen tussen mensen, tussen sectoren en tussen landen en culturen. 

De gemeente Kampen wil graag dat iedere Kampenaar een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen. Het CDA steunt dit van harte. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Voor kinderen en jongeren is bewegen van groot belang. Onze sportverenigingen nemen hier een belangrijke rol  in. Een plek waar kinderen in beweging zijn en mee kunnen doen. Maar ook van elkaar en met elkaar kunnen leren. Het is belangrijk dat kinderen plezier hebben in het sporten, zich gezien voelen en mede daardoor gemotiveerd blijven. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de kinderen die op hun 12e nog sporten, op hun 18e niet meer sporten. Belangrijkste reden: een gebrek aan plezier. Plezier is dus niet alleen de belangrijkste reden om te sporten, maar het gebrek er aan is ook de belangrijkste reden om te stoppen. Dubbel zo veel reden dus om ervoor te zorgen dat kinderen het naar hun zin hebben bij een vereniging.

De rol van trainers wordt hierin steeds belangrijker. Trainers zijn vaak betrokken als vrijwilliger, door hun liefde voor de sport, de vereniging, hun sportende (klein)kind. Gelukkig hebben we in onze gemeente Kampen veel vrijwilligers, die iedere keer opnieuw langs het veld staan. Zij maken het verschil in de ontwikkeling van sporters en het plezier. Ik weet nog dat mijn zoon vroeger, ook al had zijn team met 10-0 verloren, opgewekt thuis kwam van het sporten. “Volgens trainer Arian hebben we goed samengewerkt, mam.”

Go-Ahead Kampen is in samenwerking met sportservice Kampen gestart met de clubkadercoach: een professional die de vrijwilligers ondersteunt om positief te coachen, te leren om kinderen te betrekken die misschien wat meer aan de zijlijn staan en het teamgevoel te bewaren. De clubkadercoach zorgt ervoor dat trainers met (nog) meer plezier voor de groep staan en zij zich vaardig voelen om een plezierige en leerzame training te geven. Als je een talentvol eerste elftal hebt, is dat prachtig. Daar mag een trainer zeker van genieten. Maar alle andere leden verdienen evenveel aandacht en plezier in hun sport. Het welzijn van het kind moet boven de winst gesteld worden.

Kampioenen vind je overal en elke dag. Dit schreef onze burgemeester Sander de Rouwe bij een filmpje op Twitter. En nee, het ging niet over winnen, maar over dat plezier de belangrijkste reden om te sporten blijft.

Nick de Vries

Nick de Vries