Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Bernard van den Belt van de SGP-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Bernard van den Belt van de SGP-fractie. Aangeleverd.

Raadspraat SGP: Goed voor elkaar

· leestijd 1 minuut Algemeen

In deze dagen van advent wordt ontelbaar de regels gezongen: “Vrede op aarde”. Als je op aarde rondkijkt, is er weinig van de vrede te zien. In het buitenland zien we oorlogen. Gruwelijke beelden soms.

De SGP vindt dat we goed voor elkaar moeten zijn. De gevolgen van toenemende oorlog en onveiligheid merken we in de vollopende asielzoekercentra. De SGP is blij en dankbaar dat we een helpende hand mogen bieden aan hen die het moeilijk hebben. Niet zij die uit veilige landen komen, maar zij die vanwege soms levensgevaarlijke landen hier naartoe gevlucht zijn. Zij zijn meer dan welkom in onze gemeente. Zegt Christus het zelf niet: Vergeet de herbergzaamheid (dat is opvang van anderen) niet? 

Wij leven al generaties lang in vrede. Dat is een groot goed. Toch neemt in ons land de verdeeldheid neemt toe. Het beleid van de regering leidt ertoe dat mensen die vaak principiële keuzes maken, uitgesloten worden. Als SGP vinden we dit onbegrijpelijk. 

Goed voor elkaar. Op elkaar moeten letten. Goed voor elkaar. Iedereen. Wie we ook zijn. We zijn allemaal uit Gods handen gekomen, we zijn uit dezelfde klei getrokken, hoe verschillend we ook zijn. Uit welk land we ook komen. En daarom zorgen we goed voor elkaar, omdat ieder van ons als mens moet kunnen leven.

Goed voor elkaar. We willen goede regelingen voor hen die het nodig hebben. Goed voor elkaar zijn, letterlijk. Maar ook het beleid moet goed voor elkaar zijn. Zodat je op de gemeente aan kan.  De SGP fractie betreurt het dat er opnieuw een wethouder voortijdig weggaat bij gemeente Kampen. Na wethouder Meijering heeft nu ook wethouder vd Sloot haar vertrek aangekondigd. Samen met het vertrek van de burgemeester is dit het derde collegelid dat het gemeentebestuur verlaat. We maken ons zorgen over de bestuurlijke continuïteit in de laatste periode. De SGP-fractie is geraakt dat wethouder vd Sloot aangeeft dat de kritiek op sociale media niet minder is geworden. Daarbij wordt op de persoon gespeeld. Als SGP-fractie vinden we goede omgangsvormen belangrijk. In de raad en daarbuiten. In de fysieke wereld en in de digitale wereld. Daarin zijn we ook goed voor elkaar.

Goed voor elkaar. Dat is één van de speerpunten waarmee de  SGP-fractie in Kampen de verkiezingen ingaan. De hele SGP-fractie is gemotiveerd om na de verkiezingen verder te gaan als raadslid. Bij ons op de lijst geen opzienbarende wijzigingen, maar met de bekende stabiliteit willen we volgend jaar gehoor geven aan onze roeping in het gemeentebestuur.

Nick de Vries

Nick de Vries