Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Richard Boddeus van Kampen Sociaal.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Richard Boddeus van Kampen Sociaal. Aangeleverd.

Raadspraat: Kampen Sociaal doet ertoe

· leestijd 1 minuut Politiek

We staan op de drempel van een nieuw jaar, 2022 begint bijna. Met nog maar enkele weken te gaan staan we voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is spannend voor iedere partij zo ook voor Kampen Sociaal. We hebben de afgelopen jaren laten zien wat we waard zijn. We komen op voor mensen die het net wat minder hebben, of dat nou financieel is of doordat mensen een beperking hebben, of eenzaam zijn. We staan voor onze fantastische binnenstad met haar monumenten en we zijn succesvol op het gebied van kunst en cultuur. We blijven een warm pleitbezorger voor het bereikbaar houden van de gemeente Kampen, of dat nou op de weg is of met het openbaar vervoer. 

Het feit dat we een lokale partij zijn maakt dat we onafhankelijk kunnen opereren zonder de last van een landelijke partij, want zeg nou zelf in Den Haag maken ze er een potje van. Kampen Sociaal heeft geen last van gedoe binnen haar partij, we zijn een stabiele open partij waar we elkaar in de waarde houden. Zo kijken we ook naar de samenleving. Kampen Sociaal wil iedereen in haar waarde laten, waar je ook vandaan komt, wat je ook gelooft of wie je ook bent en wie je lief wilt hebben. We willen een samenleving waarin we naar elkaar omkijken, elkaar niet veroordelen en waarin we normaal met elkaar omgaan zonder dat we elkaar de huid volschelden. Dat betekent overigens niet dat we het altijd met elkaar eens hoeven te zijn en dat alles maar moet mogen wat we willen, er zitten grenzen aan vrijheid. 

In 2013 zat ik in de Ridderzaal toen koning Willem Alexander zijn eerste troonrede hield. Daarin vertelde de koning de plannen van kabinet Rutte 2, een coalitie van VVD en PVDA. Er werd toen verteld dat we een participatiesamenleving moesten worden. De overheid zou zich verder terugtrekken en mensen moesten het voor een groot gedeelte zelf gaan regelen en uitvoeren. Nou dat hebben we geweten, acht jaar later zien we de gevolgen. Een groot gedeelte van de mensen redt zich prima zelf maar mensen die een achterstand hebben raken verder verstrikt in regelgeving of kunnen zelf niet organiseren wat ze willen. Het regelen van een koffieochtend kan een hele klus zijn voor iemand van tachtig die eenzaam is, dat kan beter georganiseerd worden vanuit de gemeente.  Daar profiteert niet alleen de eenzame van maar de gehele maatschappij. Een sterke overheid is daarom noodzakelijk, daar staat Kampen Sociaal voor. Gelooft u ook in een sterke overheid?

Nick de Vries