Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Manfred Haveman van de PvdA-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Manfred Haveman van de PvdA-fractie. Aangeleverd.

Raadspraat PvdA: Gelukkig nieuw jaar! 2021 laten we achter ons

· leestijd 1 minuut Algemeen

Een jaar dat helaas weer geheel in het teken stond van corona en coronamaatregelen. Onze woordenschat is weer behoorlijk uitgebreid vanuit de persconferenties, vanuit de demonstraties en vanuit de vaccinatiecampagnes.

Maar naast corona was er natuurlijk ook nog heel veel ander nieuws dat ons heeft beziggehouden. Vanzelfsprekend is er een heleboel te vertellen over het afgelopen politieke jaar, maar de ruimte daarvoor is hier niet toereikend. Vandaar een bescheiden bloemlezing.

Zo hebben we in Kampen afscheid moeten nemen van burgemeester Bort Koelewijn. Op gepaste wijze is hij uitgezwaaid en is hem het ereburgerschap van de gemeente Kampen verleend. Vervolgens mochten we zijn opvolger, Sander de Rouwe, welkom heten in onze Hartelijke Hanzestad. Een eerste hele snelle inschatting leert dat hij zich heel snel thuis heeft gemaakt in onze gemeente.

We hebben als raad belangrijke besluiten mogen nemen over de IJsselkogge, over duurzaamheid en energie en over het halt toeroepen aan verdere bezuinigingen op cultuur.

Op de laatste dag van het oude jaar hebben wij als Kamper PvdA juf Martine in het zonnetje mogen zetten. Enerzijds om het onderwijs als sector een hart onder de riem te steken in deze bijzondere tijden. Anderzijds omdat zij zich ontzettend hard maakt voor kansengelijkheid binnen het onderwijs. Ieder kind verdient immers een eerlijke kans om zich passend te ontwikkelen.

En dat is meteen een mooi bruggetje naar het nieuwe jaar…

2022 – een nieuw jaar

Een nieuw jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. De partijen hebben hun lijsten weer gevuld, hebben hun verkiezingsprogramma geschreven en zijn druk met het voorbereiden van de campagnes. Helaas zullen het weer aangepaste verkiezingen worden in corona-tijd. Voor de PvdA is het van belang om vooral te richten op die kansengelijkheid. Binnen het onderwijs, maar ook ver daarbuiten. Denk aan het kunnen wonen, het deelnemen aan het verkeer op een veilige manier, kansen hebben op werk, onderdeel kunnen en mogen zijn van het verenigingsleven, en ga zo maar door.

Ieder mens telt mee en de titel van ons verkiezingsprogramma is dan ook niet voor niets: Zorg voor elkaar!

De fractie, het bestuur en de leden van de Partij van de Arbeid Kampen wensen jou en u een heel voorspoedig nieuw jaar, waarin de wereld weer een beetje mooier en socialer mag worden.

Zorg voor elkaar!
PvdA Kampen
pvdakampen@gmail.com

Nick de Vries