Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Elina Schmidt-Blokzijl, lijsttrekker Gemeente Belang Kampen
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Elina Schmidt-Blokzijl, lijsttrekker Gemeente Belang Kampen Aangeleverd.

Raadspraat GBK: Fractiesamenstelling veranderd

· leestijd 1 minuut Algemeen

Afgelopen oktober ben ik gekozen als lijsttrekker van het Gemeente Belang Kampen. Ik ben begonnen in 2017 in de schaduwfractie, daarna als secretaris en commissielid en dan nu als lijsttrekker. Ik heb er zin in! Dat ik de enige vrouw ben is teleurstellend. Anno 2022 zijn er ongetwijfeld veel meer vrouwen binnen onze gemeente met dromen en ambities. Laat niemand je vertellen dat je iets niet kan. Sta op en laat je horen!

Zoals de meesten ondertussen wel weten is onze fractiesamenstelling veranderd. Wij hebben er bewust voor gekozen niet met modder te gaan gooien. Het modderbad dat wij hebben gekregen, hebben wij gebruikt om volledig herboren het verkiezingsjaar in te gaan, het scheelde mij weer een bezoek aan de schoonheidsspecialist. Met Suat Azer als fractievoorzitter, Steven Zwitser als raadslid, een schaduwfractie, diverse werkgroepen en een nog dagelijks groeiend ledenaantal ben ik trots om lijsttrekker te zijn van in ieder geval de meest besproken partij tot zover en al jaren de grootste politieke ledenpartij van Kampen!

Wij gaan met GBK nog meer laten zien dat iedereen ertoe doet, ongeacht afkomst, geloof, sociale klasse of gender. Je bent welkom! We willen je niet alleen horen, we willen ook naar je luisteren en de samenwerking opzoeken om van de gemeente Kampen de mooiste gemeente te maken en om van de stad Kampen de mooiste Hanzestad te maken.
Hoe divers binnen de partij onze achtergronden ook zijn, we kunnen geen een van allen tegen onrecht. Iedereen heeft het recht gelijk behandeld te worden. Het mag niet zo zijn dat je door bijvoorbeeld je achternaam of het feit dat je laaggeletterd bent, je anders behandeld wordt.

Onze standpunten worden ingenomen op basis van feiten die er op dat moment toe doen. Als deze na verloop van tijd sterk veranderen blijven we niet krampachtig vasthouden aan dit ooit ingenomen standpunt maar stellen we onze mening bij op basis van nieuwe feiten en inzichten.

Als GBK durven we zaken te benoemen. Ik noem bijvoorbeeld de overlast die veroorzaakt wordt door asielzoekers, het zwembaddossier, het parkeerdek, het strandpaviljoen of de verkoop van de HBS. Juist door dingen te benoemen creëer je mogelijkheden om te werken naar een oplossing en naar verbetering.

Wij proberen als fractie zoveel mogelijk één geluid te laten horen maar bij stemming gaat het individuele geweten boven het streven naar eenstemmigheid.

Waar het ook over gaat, bij ons sta jij centraal. Wij nemen je serieus. Bij ons doe je ertoe!

Nick de Vries