Zicht op het Kamper stationsgebouw vanaf het busstation
Zicht op het Kamper stationsgebouw vanaf het busstation (foto: Maarten van Gemert)

Steeds meer opties voor huisvesting van de IJsselkogge geparkeerd

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
KAMPEN – In de zoektocht waar de IJsselkogge te plaatsen bij terugkeer naar Kampen, vallen steeds meer opties af. Al langer geleden wezen inwoners het plan van het college af om de IJsselkogge op het Van Heustzplein te plaatsen. De coaster en achter het station zijn nu in de ijskast gezet. De Koggewerf wordt nog onderzocht als vestigingslocatie maar dan is er geen ruimte om een nieuwe Kamper Kogge te bouwen.

Het projectteam van de gemeente  heeft met de organisaties op de Koggewerf de gesuggereerde optie uitgewerkt om IJsselkogge onderkomen te geven in een coaster aan de kade. Daarnaast is onderzocht hoe de gepresenteerde ’optopping’ en ’uitbreiding’ van de Van Gend & Loos-loods zich verhouden tot de opstelplaatsen van de bussen bij station Kampen. De eerste en de laatste suggestie vallen af.

Coaster
De uitwerking van de coasteroptie beperkte zich in eerste instantie tot een impressie van de ruimtelijke inpassing. Hoe het bijzondere scheepswrak in de coaster zou passen en waar ruimte zou zijn om het verhaal van de IJsselkogge te vertellen. Dit is beoordeeld door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) die de coastervariant echter afwijst. Haar negatief advies ligt met name op het gebied van de te krappe ruimte voor monitoring en onderhoud en de ernstige twijfels over de stabiliteit door de te verwachtte trillingen tijdens varen.

Loods
Er hebben hierover gesprekken plaatsgevonden met de concessiebeheerder, provincie Overijssel en de toekomstig concessiehouder EBS (vanaf één december). Op basis hiervan blijkt dat de variant ’uitbreiding’ (dus naar achteren) niet realiseerbaar is zonder gevolgen voor het aantal opstelplaatsen. Bij het ontwerp van de variant ’uitbreiding’ is uitgegaan van vier opstelplaatsen voor lijnbussen. Bij de aanbesteding van de nieuwe concessie voor het busvervoer is uitgegaan van zes opstelplaatsen (vijf voor de reguliere lijndiensten en één voor treinvervangend vervoer indien benodigd).
”Met de nieuwe concessie zal het terugbrengen van het aantal opstelplaatsen vergaande consequenties hebben voor de kwaliteit van het openbaar vervoer in Kampen. Bovendien laat de uitvoering van het ontwerp Schans Buitenwacht geen ruimte voor opstelplaatsen voor bussen,” zo concludeert het college. Andere betrokkenen plaatsen hier vraagtekens bij. Zij noemen de enige overgebleven optie ’optopping’ volstrekt niet passend naast het monumentale stationsgebouw.

Vervolg
De gemeente werkt verder aan een ontwerp voor de Koggewerflocatie Koggewerf, de stichtingskosten en de raming voor de variant ’optopping’ van de loods. De uitkomsten van onderzoeken, betreffende onder andere archeologie en bodem, worden nader verwerkt. Hiermee blijft college naar eigen zeggen binnen de financiële kaders die de raad voor deze onderzoeken heeft gesteld.
In het tweede kwartaal van volgend jaar zegt het college een raadsvoorstel toe met de vraag om een besluit te nemen over de huisvestingslocatie van de IJsselkogge. Dit zal vervolgd worden met een nadere uitwerking van de gekozen locatie qua begroting en dekking. Dan wordt een definitief go-no-go besluit genomen. Het proces duurt voort.


De loods die wel naar boven maar niet naar achteren zou kunnen worden uitgebouwd (foto: Maarten van Gemert)

..

Afbeelding
Vrachtwagen verliest container: Treinverkeer Zwolle-Kampen lange tijd gestremd Algemeen 27 feb, 16:53
Afbeelding
Deltion College houdt open avond op 15 maart voor jongeren én volwassenen Nieuws Ingezonden 27 feb, 16:37
Opening van het academisch jaar in de Broederkerk te Kampen anno 2017
Stop op bachelors theologie in Utrecht na verhuizing TUK Algemeen 27 feb, 15:51