Besluiteloosheid over de IJsselkogge
Besluiteloosheid over de IJsselkogge cartoon: Eric Elich

College zet zoektocht naar locatie onderkomen voor IJsselkogge voort

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
KAMPEN – De gemeenteraad heeft uitgesproken om de IJsselkogge ”een onderkomen te willen geven in de gemeente Kampen”. Huisvesting op de Koggewerf is niet het eerste doel maar vooralsnog wel richtinggevend bij de zoektocht. Enkele andere opties werden summier genoemd tijdens de raadsdiscussie maar zijn al wel verder uitgewerkt.

Half juli moet de gemeenteraad een besluit nemen waar een onderkomen voor de IJsselkogge komt. Dan is er nog tijd om dat te realiseren voordat eind volgend jaar het conserveringsproces in Lelystad gereed is en de scheepsvondst terug kan keren. Drie locaties zijn officieel nog in onderzoek. In de tussentijd heeft een vierde optie zich aan mogen dienen. De wethouder is na de raadsvergadering spoorslags aan het werk gegaan.

Koggewerf
Terwijl de IJsselkogge nog op de bodem van de rivier lag, sprak het (toenmalig) college van B&W al een voorkeur uit voor de Koggewerf als onderkomen voor de unieke scheepsvondst. Het huidige college stelt meermaals ”de opdracht(en) van de raad uit te voeren” maar pas na een duidelijke afwijzing van raad en bevolking, liet het college haar beoogde locatie op het Van Heutszplein los. Officieel is die nog wel in de race evenals de voormalige Van Gend en Loos-loods naast het Kamper treinstation.
Op verzoek van de gemeenteraad wordt nu de blik gericht op de Koggewerf en de optie die daarbij gekomen is. Vrijwilligers en verenigingen op de Koggewerf hebben namelijk voorgesteld om de IJsselkogge in een groot, oud vrachtschip ten toon te stellen. Deze zogeheten ’coasteroptie’ is prijzenswaardig als eigen initiatief, aldus de gemeenteraad. Maar onvoldoende om om die reden voor te kiezen, werd twee keer opgemerkt tijdens de raadsdiscussie. De motie volgend wordt de coasteroptie nu wel eerst verder onderzocht

Bezwaren
In de raadsdiscussie begin deze maand viel één keer het Groene Hart, een optie die het college in 2013 ook noemde. Het uitgewerkte plan voor een Hanzemuseum op de plek van het hertenkamp is eerder in deze krant beschreven.
De Koggewerf is een logische keuze als episch centrum van het nautisch verleden van Kampen. Toch leven er ernstige twijfels over de haalbaarheid. De ruimte is beperkt, de werf ligt buitendijks, te ontdekken bodemverontreiniging ligt op de loer en er leven plannen om een nieuwe replica van de Kamper kogge te bouwen waarvoor ook de nodige ruimte is gewenst. Bovendien is het gemeentebestuur voornemens om de twee aanwezige panden als monument aan te wijzen.
De IJsselkogge in een coaster voor de kust te leggen, stuit op bezwaren van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Schommelingen door de ligging op het water zouden funest kunnen uitpakken voor het ten toon te stellen scheepswrak. Ook zal de RCE naar verwachting de ruimte te krap vinden, om welke reden ook de loods naast het station in eerste instantie werd afgewezen.

Stationloods
De Van Gend en Loos-loods kan uitgebouwd worden waarmee er genoeg ruimte om de IJsselkogge ontstaat om die rondom te bewonderen en te voorzien van informatie. Als toeristen toch met de auto komen, is en komt er op Bolwerk-Buitenwacht parkeergelegenheid. Het parkeerdek voor de Buitenhaven (Koggewerf) staat doorgaans vol. De Nederlandse Spoorwegen (NS) willen als eigenaar van de monumentale loods meewerken aan het plan.
De NS zien mogelijkheden om de IJsselkogge op te nemen in haar dagtrips. Ook de uitbater van Perron 1 prijst de stationslocatie aan als startpunt van een dagje Kampen. Vanaf deze strook Kamper grond aan de overkant van de IJssel is het enkel de brug oversteken om tussen de monumenten van Kampen te staan en in haar winkelhart. Plus meteen bij het Stedelijk Museum of verderop het Ikonenmuseum aan de Botermarkt of het Biermuseum aan de Voorstraat.
Mogelijkheden te over. Het woord is nu aan het gemeentebestuur. Zoekt en gij zult vinden.


Een ’artist impression’ van een eventuele loodsuitbouw (bron: Studio Groen+Schild)

...