Afbeelding
Foto: aangeleverd

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in Kampen

Algemeen

KAMPEN - Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De provincie Overijssel waardeert en stimuleert de Overijsselse vrijwilligers en initiatiefnemers enorm. Om hen een podium te geven en ze te bedanken voor hun waardevolle inzet wordt, in bijna alle gemeentes van Overijssel, de Overijsselse Vrijwilligersprijs (OVP) uitgereikt. 

Ieder jaar worden er per gemeente vier vrijwilligers aangedragen die een extra blijk van waardering verdienen. Het werk dat zij verzetten is heel divers en zeer uiteenlopend. Zij doen dat vanuit hun eigen gedrevenheid en zonder daar iets voor terug te verwachten. Maandag 4 december zijn in Kampen de Overijsselse Vrijwilligersprijzen uitgereikt door Statenlid Herman Kalter. Alle Postmus, initiatievencoach regio Noordwest Overijssel was ook bij de uitreikingen aanwezig.

Moestuinvereniging De Groene Terpen

Begin 2023 was het nog een kaal stuk grond, inmiddels een prachtige moestuin van Moestuinvereniging De Groene Terpen in Kampen. Bewoners van deze nieuwe wijk hebben de moestuin gezamenlijk opgezet en er wordt hard gewerkt, er worden tips gedeeld, plantjes geruild en resultaten worden trots geshowd. De moestuin is een plek voor ontmoeting en uitwisseling, belangrijk voor nieuwe bewoners van een nieuwbouwwijk. De moestuin levert dan ook een enorme bijdrage aan de onderlinge verbinding tussen bewoners.