Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Harry Bruins van de VVD-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Harry Bruins van de VVD-fractie. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat: “Kampen heeft groei koorts en zoekt naar het 7de wonder”

· leestijd 2 minuten Algemeen

De kans bestaat dat er over 2 jaar niet genoeg geld uit Den Haag komt om aan onze gemeentelijke verplichtingen te voldoen. We noemen dat binnen de gemeente het “Ravijn Jaar”. Er komt nu circa 125 miljoen uit Den Haag. De politiek is sterk aan het lobbyen dat er meer geld uit Den Haag komt. Gemiddeld per gemeente 8 miljoen.  Als dat niet lukt, bestaat de mogelijkheid om de gemeentelijke belastingen te verhogen. U ziet het al aankomen; de OZB.  Is er ook een andere manier?

De kaderstellende, besluitvormende en controlerende taak van de raad van het uitvoerende 4 jarige college is vaak een ellenlang proces. En weet, u voor veel plannen beoordelaars gaat het inkomen wel door maar voor veel plannenmakers hebben niet “de tijd” en het inkomen. Ik licht  enkele actuele situaties van de vele uit. 

Meer dan 10 jaar soebatten we in de raad over bouwen in het Tussenland. Met ooit het voorstel van de VVD, om op de 2 erbarmelijke locaties elk 7 woningen te bouwen, kan het nu ineens wel. 

Laten we het helemaal maar niet over de Regionale Energie Strategie (RES) hebben. Energieneutraal in 2035 en de stroom infra pas in 2045 klaar?. No way dat dit gaat lukken met alle foute kostbare inschattingen, kostbare communicatie en investeringen van dien. Eerst denken in kansen en niet eerst risico’s creëren met te dure korte termijn oplossingen. 

Neem het parkeerplan Kampen; prima voor korte termijn, slecht voor lange termijn. 24/7 parkeren doe je zonder handhaving alleen achter een slagboom met betaald parkeren en dan in de binnenstad. Kampen heeft “groeikoorts”.  Kampen is  er rijp voor en de kosten te dekken door meer omzet met verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid. Vrij parkeren, ver van de binnenstad, op de parkeer magneten, verdien je niet terug.

Nog een aantal actuele trage processen; de ontwikkeling van bedrijventerreinen, woonwagenlocaties, IJsselkogge en veel gedoe om een beleidsfout van de raad over het Park Kampereiland, dat trouwens makkelijk hersteld had kunnen worden.

Het piept en het kraakt bestuurlijk aan alle kanten. Ook de plannen voor een grote renovatie van het gemeentehuis. Als deze, en alle andere gevallen, eens wat beter ingeschat worden, sneller, efficiënter, minder belastend voor onze ambtelijke inzet en die daardoor ook wendbaarder wordt, kan dit heel veel geld besparen. 

Aan het gemeentelijke verdienmodel kan dus flink gesleuteld worden en niet zomaar de rekening buiten de deur leggen bij onze inwoners en bedrijven. Het zal uiteindelijk linksom of rechtsom wel verdiend moeten worden. Daar hebben we zeker een kansrijk optimaal florerend bedrijfsleven voor nodig. 

Wat kunnen we leren uit het verleden?. 6 wonderen waren ooit kansen, die Kampen op de kaart gezet hebben; Hanzetijd, Linnenweverij tijd, sigaren tijd, universiteitsstad, theologische hogeschool/academie voor kunst en cultuur en garnizoensstad; allemaal weg. Terug naar Kampen? Op zoek naar het zevende wonder? Er is een beweging op gang die dit wonder “de primaire sector” overboord gooit en dit niet alleen in Nederland. Er zal dan mogelijk een stikstofprobleem zijn, met verstikkende regelgeving is het veel erger.

Ons agro en food verleden met nu nog 300 melkveehouders om ons heen, in door onze  boeren drooggelegd enige Delta met daarin ons tuinbouwgebied “de Koekoekspolder”, is en blijft het 7de wonder. Helaas laten we de Kamper Koe “verwaar(de)lozen” en krijgt ook de glastuinbouw de bons. Er zijn  kansen; “Als het niet kan, kan het anders.” 

Ga om tafel en maak plannen met de jonge ondernemende generatie die zinvolle kansen ziet. En wij als politiek, mogen dit alleen faciliteren en niet frustreren.

‘Een samenleving waar uitsluitend economische motieven gelden en die daardoor zijn landbouw verwaarloosd, verwaarloosd uiteindelijk zijn maatschappij en verliest daarmee zijn normen en waarden’.  Uit “BOERENWIJSHEID”

Harry Bruins

Wilt u reageren op deze column? Mail dan naar redactie@brugmedia.nl. De interessantste vragen of reacties leggen wij mogelijk voor aan de raadsleden.

Afbeelding
Gebedsgenezing en demonen uitdrijven ook aan de orde in Kampen, minister krijgt kamervragen over Tom De Wal en aanhang maar kan niet.. Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:34
Wethouder Boddeus ontvangt de felicitaties en een taart van Hilda Helmhout namens de lokale afdeling van de Fietsersbond.
Fietsersbond feliciteert gemeente Kampen Nieuws Ingezonden 23 mei, 15:21
Kloens biddend tijdens een actie in Sao Paulo
Evangelist Jelthe Kloens uit kampen terug uit Brazilie na 'succesvolle missiereis' met honderden bekeerlingen en wonderen Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:16