Deze editie van Raadspraat is geschreven door Gerdien Deuzeman van de PvdA-fractie.
Deze editie van Raadspraat is geschreven door Gerdien Deuzeman van de PvdA-fractie. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat PvdA: Omzien

· leestijd 1 minuut Algemeen

Op 1 februari 2024 gaat de Spreidingswet in. Een wet die nogal wat reuring in ons land geeft. Een wet die voor de PvdA belangrijk is. In Nederland wachten meer dan 16.000 statushouders in een asielzoekerscentrum op passende woonruimte. Dit zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die geen veiligheid hebben in hun eigen land en dus wel genoodzaakt zijn om te moeten vluchten.

Stel je eens voor dat het ons zou gebeuren, wat zomaar zou kunnen. Het mag toch niet uitmaken waar je wieg toevallig staat? We zijn allemaal mensen met recht op een menswaardig bestaan! Wat vind ik? Ik vind het heel vreemd dat veel mensen deze Spreidingswet niet willen. Ik kan me niet voorstellen dat gemeenten kunnen zeggen: “Wij willen geen opvang van mensen die in nood leven.” “Wij willen niet meedenken hoe we Ter Apel kunnen ontlasten.”

“Op 1 februari 2024 gaat de Spreidingswet in. Een wet die nogal wat reuring in ons land geeft.”

Mijn hart en ziel huilt wanneer ik dit hoor. Waarom zullen we dit probleem, dat er is, niet gezamenlijk oplossen? Samen zijn we verantwoordelijk voor ons land. Samen zorgzaam naar anderen. Aandacht hebben voor elkaar en bereid zijn elkaar te ondersteunen in tijden van onveiligheid, op wat voor manier dan ook. Jammer dat het via een wet, zoals deze Spreidingswet, moet gaan. Blijkbaar is dit nodig om ons te laten zien dat we elkaar moeten helpen. De grote problemen die in Ter Apel zijn en de onwil van veel van onze Nederlandse gemeenten om het samen op te lossen. Ik vind dat onbegrijpelijk.
Omzien naar elkaar.Hoe anders is dit in onze gemeente Kampen?! Kent u “de Thuisgevers” al? Een initiatief van gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland. Hierbij wordt samengewerkt met en door verschillende disciplines: verenigingen, stichtingen, geloofsgemeenschappen en particulieren, allemaal op vrijwillige basis.
Er wordt voor tijdelijke opvang gezorgd, als tussenoplossing. Verschillende voorbeelden hebben we, zoals hotel Zalkerbroek of de opvang op het industrieterrein. Maar ook de opvang van mensen uit Oekraïne in de pastorie van de Katholieke Kerk in IJsselmuiden of bij inwoners thuis. Daarnaast was er opvang in de voormalige Theologisch Universiteit aan de Broederweg. Dit Kamper initiatief wordt nu landelijk uitgerold. Kijkt u eens op www.dethuisgevers.nl. Ik vind dit geweldig en ik voel me dan ook trots op onze gemeente! Voor mij een manier van in het leven staan. Omzien naar elkaar. Samen zijn we op deze wereld en samen moeten we het doen.

Wat PvdA Kampen betreft gaan we zeker zo door in Kampen, mét en voor elkaar!

Wilt u reageren op deze column? Mail dan naar redactie@brugmedia.nl. De interessantste vragen of reacties leggen wij mogelijk voor aan de raadsleden.

Afbeelding
Gebedsgenezing en demonen uitdrijven ook aan de orde in Kampen, minister krijgt kamervragen over Tom De Wal en aanhang maar kan niet.. Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:34
Wethouder Boddeus ontvangt de felicitaties en een taart van Hilda Helmhout namens de lokale afdeling van de Fietsersbond.
Fietsersbond feliciteert gemeente Kampen Nieuws Ingezonden 23 mei, 15:21
Kloens biddend tijdens een actie in Sao Paulo
Evangelist Jelthe Kloens uit kampen terug uit Brazilie na 'succesvolle missiereis' met honderden bekeerlingen en wonderen Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:16