Wooncomplex Parkstaete aan de Kennedylaan met de bomen.
Wooncomplex Parkstaete aan de Kennedylaan met de bomen. Foto: Tennekes

Bouw appartementencomplex Kennedylaan kan definitief doorgaan

Algemeen

Den Haag – De Raad van State heeft vandaag alle bezwaren tegen de bouw van een wooncomplex met 52 appartementen aan de Kennedylaan afgewezen. Daarmee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het project definitief goedgekeurd. Projectontwikkelaar Bpd en de Stichting deltaWonen kunnen aan de slag.

De bewoners van het naastgelegen appartementengebouw Parkstaete zullen moet leven met de nadelen die zij zien van het nieuwe wooncomplex op de plek van de voormalige bibliotheek. Ze klaagden onder meer over aantasting van hun privacy en parkeeroverlast. Daarnaast waren ze kritisch over de participatie in het nieuwe project. Hun kritiek werd bij de planvorming niet serieus genomen, vonden ze. Alternatieven voor de invulling van de bouwlocatie kwamen onvoldoende aan bod.

Maar de Raad van State oordeelt dat participatie juridisch gezien geen groot gewicht heeft. Overigens heeft de gemeente volgens de Raad de bezwaarmakers wel voldoende bij de planvorming betrokken. Zo komen er minder woningen en minder bouwlagen dan oorspronkelijk de bedoeling was. En alternatieven zouden door de gemeente wel in een belangenafweging zijn meegenomen. Maar die waren uiteindelijk minder aantrekkelijk. De bouwlocatie aan de Kennedylaan is volgens de gemeente zeer geschikt voor woningbouw.

Aantasting privacy en parkeren

De Raad oordeelt dat de aantasting van de privacy aanvaardbaar is. De afstand tussen beide wooncomplexen is ongeveer 30 meter en het gaat volgens de Raad hier om een verstedelijkt gebied. Daar staan woningen nu eenmaal dichter op elkaar en dat zullen de bewoners moeten accepteren. De gemeente heeft volgens de Raad ook het belang om in stedelijk gebied de beschikbare ruimte voor woningbouw zo optimaal mogelijk te benutten. Parkeerproblemen voorziet de Raad ook niet.