Afbeelding
De locaties op kampereiland die beschermd worden.

Brigades in actie vanwege hoge waterstanden (update)

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN - De Hoogwaterbrigade is zojuist in actie gekomen om de kering tussen het Van heutszplein en de Buitenhaven te sluiten. Ook de KEI-brigade is opgeroepen om zandzakken te leggen langs de kade van de Kampereilanden. De acties zijn nodig vanwege de Westerstorm die het water opstuwt op de Vecht, het Zwarte Water en de IJssel. Het waterschap meldt dat het gaat om voorzorgsmaatregelen. Er zijn nog nergens problemen gesignaleerd, maar het Waterschap blijft alert.

Waterschap Drents Overijsselse Delta verwacht dat de waterstand verder stijgt. Het water staat nu al hoog, maar er komt vandaag, volgens de weersverwachting, nog veel water bij. Het waterpeil van de Vecht stijgt de komende twee dagen nog ruim een halve meter. Hierdoor stijgt ook het water op het Zwarte Water. Waterschap Drents Overijsselse Delta inspecteert de dijken langs de Vecht en checkt de uiterwaarden op vee.
Het water op de Vecht stijgt gestaag. Bij het meetpunt Vechterweerd bij Dalfsen stijgt het water zeker nog 60 cm. Vandaag wordt de dijk gecontroleerd door medewerkers van WDODelta en morgen loopt de vrijwillige dijkbewaking over de dijken.

Foto: ingezonden door Mariska Endeman.

Maatregelen die al zijn genomen
Op enkele locaties langs de Vecht zijn zogeheten bekrammingen gelegd en is een aantal sluisdeuren langs het Zwarte Water gesloten. Langs het Zwarte Water zijn de sluisdeuren van Keersluis De Whaa, Keersluis Hasselt en de Sassluis in Genemuiden gesloten.
Bekrammen van een dijk houdt in dat de dijk wordt bekleed met een geotextiel, een kunststof doek dat in feite werkt als een pleister voor de dijk. Dit doek wordt bevestigd met stalen pennen of 'krammen'. Deze maatregel is nodig om locaties waar de grasmat kwetsbaar is extra te beschermen tegen hoogwater en golfslag. De grasmat functioneert als een beschermlaag voor de dijk.
Het waterschap houdt de dijken langs het Zwarte Water, IJssel en de Vecht, de weersverwachting en de verwachte waterstanden nauwlettend in de gaten en adviseert om de website www.wdodelta.nl te volgen.

Foto ingezonden door Berry van Dorp.

Het hoge water rond de Kampereilanden wordt mede veroorzaakt door de sluiting van de de Ramspolkering. De Kampereilanden zijn een relatief kwetsbaar gebied voor overstromingen. Daarom krijgt de waterveiligheid er de komende jaren een grote impuls. De provincie Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta gaan een zogeheten ‘robuuste dijk’ aanleggen om de buitenpolders te beschermen. De kans dat deze dijk bezwijkt is zeer klein. Tot er een nieuwe dijk klaar is, treft het waterschap andere maatregelen, zoals de inzet van de Kei-brigade zoals vandaag het geval is.

De storm zorgt ook voor een verhoogd aantal telefoontjes die bij 112 binnenkomen. Via Twitter vraagt de politie dit nummer alleen te bellen bij spoed of acuut gevaar. “Bij hevige regenval en storm krijgt de meldkamer honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Situaties die levensbedreigend zijn, krijgen voorrang op andere hulpverzoeken. Medewerkers van de meldkamer die telefoontjes aannemen, maken een snelle inschatting van het risico en kunnen daardoor niet iedereen volledig en uitgebreid te woord staan. “

Als de situatie geen directe actie vraagt en speelt in de openbare ruimte, wordt de melder verzocht contact op te nemen met de gemeente.