Afbeelding

College steunt initiatief ‘Het 8ste werk’

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Het college heeft  op 28 mei besloten dat de boerderij aan de Zwartendijk 8 wordt gegund aan Jaap Boersma en Gea Overweg die op deze locatie een innovatief wooninitiatief willen starten genaamd ‘Het 8ste werk’. Een kleinschalige leefgemeenschap van acht appartementen waar bewoners die in een lastige situatie zitten tijdelijk op adem kunnen komen om zo hun zaken weer op orde te krijgen.

“Als gemeente vinden we het belangrijk om te investeren in vernieuwende initiatieven. Een leefgemeenschap waar noaberschap centraal staat en waar mensen worden geholpen om hun leven weer op de rails te krijgen zonder dat hier (zorg)indicaties aan te pas komen, past hierbij. Voor de gemeente Kampen is het prettig dat er een plek is voor mensen die vaak net tussen wal en schip vallen. Mensen die (nog) geen zorg of ondersteuning nodig hebben maar het ook niet helemaal alleen redden. Zo’n plek hebben we nog niet binnen de gemeente Kampen”, aldus wethouder Jan Peter van de Sluis.

Naast de appartementen wordt ‘Het 8ste werk’ ook een plek waar bezoekers wekelijks kunnen mee-eten, kunnen meewerken in bijvoorbeeld de moestuin of langs kunnen komen voor een praatje. Een ontmoetingsplek voor de gemeenschap met ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën van bezoekers.

Naast dat Jaap en Gea de boerderij van de gemeente mogen kopen, ontvangen zij ook 50.000 euro uit het innovatiebudget sociaal domein voor de opstartfase van het project. Ook andere partijen helpen mee in de financiering en stellen subsidies beschikbaar.

De behoefte om ‘Het 8ste werk’ op te zetten is ontstaan nadat Jaap en Gea 4,5 jaar geleden zijn gestart met ‘eeTze’ in IJsselmuiden. Een succesvol concept waar mensen met verschillende achtergronden wekelijks samen eten.

Jaap: “We zijn blij dat de gemeente Kampen ons steunt in ons initiatief. In de afgelopen jaren hebben we gezien hoe de levens van mensen, om allerlei uiteenlopende redenen, uit balans raken. We hebben ervaren hoe fijn het is om dan een plek te hebben waar je naar toe kan gaan en waar je gewoon jezelf mag zijn en mag merken dat je er weer toe doet en dat je bijdraagt aan de samenleving.”

Het verdere verloop van het initiatief is te volgen op www.het8stewerk.nl.

Afbeelding
Geen Rijkssubsidie voor gebiedsontwikkeling 'Bij de Bovenkerk' Algemeen 7 dec., 11:45
Afbeelding
Plannen voor werkschuur op plek voormalige kerk Jehova's Getuigen in het Groene Hart Algemeen 7 dec., 11:42
Afbeelding
Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in Kampen Algemeen 7 dec., 11:39