Afbeelding

ChristenUnie stemt tegen nieuwe huisvesting schietsportvereniging “Op de korrel”.

Ingezonden Ingezonden

Donderdag heeft de ChristenUnie tegen het raadsvoorstel “Nieuwe huisvesting schietsportvereniging ‘Op de korrel’ ” gestemd. Op zich was dat geen verrassing want 1 week eerder in de commissievergadering, had commissielid Klaas van der Kolk duidelijk onze beweegredenen al weer gegeven.

We hebben dit voorstel uitgebreid besproken in de fractie. Jan Willem Schutte zei namens de ChristenUnie in de raadsvergadering “We willen een betrouwbare overheid zijn maar stemmen toch tegen dit raadsvoorstel, en daarvoor hebben we 2 redenen”:

1. Het financiële plaatje:

In 2019 heeft de gemeenteraad een enorm pakket aan bezuinigingen vastgesteld. Maar liefst 8 miljoen euro structureel. Een groot deel van deze bezuinigingen moeten nog worden uitgevoerd via een zogenaamd ‘ingroeimodel’. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad de bezuinigingen niet in een keer heeft doorgevoerd, om zo inwoners en instellingen geleidelijk te laten wennen aan de doorgevoerde maatregelen. Een groot deel van die bezuinigingen zal in de komende jaren nog geeffectueerd moeten worden. Het raadsvoorstel “nieuwe huisvesting schietsportvereniging ‘Op de korrel’ ”, gaat uit van ruim  € 200.000,-. Dit bedrag komt bovenop de reeds gedane toezegging van € 200.000,-. Dit is voor ons niet uitlegbaar en daarnaast wil de ChristenUnie niet weer in de situatie terechtkomen dat het huishoudboekje van de gemeente flink te kort komt. We snappen dat de gemeente verwachtingen heeft gewekt bij ‘Op de Korrel’. En die willen we ook nakomen.

2. De locatie:

Het nieuwe onderkomen zou moeten komen aan de Schansdijk. De fractie van de ChristenUnie vindt de Melmerpolder een unieke plek. Als gemeenteraad hebben we onlangs afgesproken dat we voordat we nieuwe grote ontwikkelingen in een gebied toestaan, er eerst een stadsdebat moet komen. Dat is het gesprek met de inwoners van Kampen over hoe we in de toekomst om willen gaan met nieuwe ruimtelijke opgaven. We denken aan een nieuwe Zuiderzeehaven, uitbreiding van industrieterreinen en nieuwe grootschalige woningbouwprojecten bovenop de bestaande woningbouwgebieden. Daarom willen we nu geen keuze maken voor het verplaatsen van ‘Op de korrel’ naar de Schansdijk. Dat vinden we niet juist. Keuzes maken in de goede volgorde, dat is belangrijk.

Dit raadsbesluit viel in de categorie ‘tekenen bij het kruisje’, dat vinden we voor dit grote bedrag en op die plek, niet reëel. We willen dan ook dat het college alternatieven gaat onderzoeken met ‘Op de Korrel’.

Het bestuur van de schietsportvereniging heeft ons inmiddels uitgenodigd voor een gesprek. Daar zijn we blij om. Het is altijd belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.

De ChristenUnie wil blijven helpen zoeken naar een oplossing.