Jelle Weever.
Jelle Weever. Aangeleverd.

Column Ondernemen in Kampen: Grensgevallen

· leestijd 1 minuut Ondernemen in Kampen

Kampen en internationale handel: een logisch verband. Al in de 14de en 15de eeuw groeide het Hanzeverbond (waar Kampen deel van uit maakte) uit tot een machtige economische factor. De Hanze werd een invloedrijk netwerk van handelssteden in Europa en wist door het bundelen van haar belangen gunstige privileges te verwerven. Uitwisseling van kennis en informatie was een belangrijke bijkomstigheid.

In de wereld is wat dat betreft niet veel veranderd. Iedere dag wordt internationale handel gedreven en ondernemers zoeken elkaar op om beter en sterker te worden. Destijds was Nederland een wereldspeler en dat zijn we nog steeds. Kampen is daar een belangrijk onderdeel van. 

De Oudestraat, Zendijk of de Zuiderzeehaven. Op het eerste oog zou je het niet zeggen, maar bijna alle bedrijven concurreren op een wereldmarkt. Koop jij je jeans online bij Amazon uit de VS of bij Lay Out in Kampen? Koop je als Zuid-Amerikaanse reder je nieuwe duwboot bij TB Shipyards in Kampen of in China? En dat geldt voor veel meer markten waarop ondernemers actief zijn. Een strijd om klanten, om kennis of om innovaties vraagt met de huidige open grenzen en vrijhandel van ondernemers elke dag weer een topprestatie. Het MKB speelt daar een hele belangrijke rol in: 91% van de exporteurs in Nederland valt in het MKB segment. Met maar liefst 2,4 miljoen banen is dat 32% van de werkgelegenheid.  

In een wereld waarin machtsverhoudingen schuiven, de onderlinge afhankelijkheid tussen landen groeit en de kracht van samenwerking met gelijkgestemden de enig haalbare strategie is, vraagt dit om de urgentie om te focussen, te intensiveren en te investeren. Natuurlijk schiet het Verenigd Koninkrijk zichzelf enorm in de voet met de Brexit, maar in Nederland zijn we ook niet altijd even wakker. We laten Aziatische bedrijven met staatsteun hun gang gaan in onze thuismarkt (VDL vs. BYD), we laten onze sleutelbedrijven opkopen en leiden aan onze universiteiten met Chinese uitwisselingen de concurrenten van de toekomst op. 

Het ontbreekt aan een actieve strategie om ons beter en assertiever te organiseren. Elkaar versterken als Europese bedrijven onderling zou een goede en logische volgende stap zijn. Gelukkig klinkt dit geluid steeds vaker in Den Haag. Zoals de ‘’whole of government approach’’ van onder andere MKB-Nederland met de campagne #NLhandelt. 

Maar ook regionaal en lokaal moeten we de vinger aan de pols houden. Wat kunnen we doen om bedrijven te faciliteren om de internationale markt op te gaan. We moeten bedrijven die internationaal opereren veel meer met elkaar in contact brengen. We zijn ervan overtuigd dat er nu bedrijven zijn die in eenzelfde land een afzetmarkt hebben, maar dat niet van elkaar weten. Een gemiste kans, want door samenwerking ben je beiden sterker en vanuit kostenoogpunt ook effectiever. 

Binnen ons MKB bestuur is Ronald de Vries van Floorganise uit Zwolle belast met dit thema. Na een inwerkperiode en het dominante corona willen we nu gas gaan geven op dit thema. Zo willen we samen met de bedrijvenkringen in Kampen een “export-café” organiseren. Dat dat belangrijk is, heeft het Hanzeverbond immers eeuwen geleden al bewezen.

Jelle Weever

Voorzitter MKB Nederland Regio Zwolle

Directeur Weever Bouw B.V.