Even bijpraten over het strategische plan met Roeland Tameling.
Even bijpraten over het strategische plan met Roeland Tameling. Aangeleverd.

Een vernieuwd strategisch plan voor de integrale marketing van Kampen

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

Onlangs is het Strategisch plan Kampen Partners 2021-2025 gepubliceerd. Een goede aanleiding om bij te praten met citymarketeer Roeland Tameling.

Was de strategie niet goed? Waarom hebben jullie je koers gewijzigd?

“We leven in woelige tijden. Wie had een jaar geleden voorspeld dat de wereld in de ban zou zijn van een pandemie? Ook in Kampen voelen we daarvan de gevolgen en passen we ons aan bij de nieuwe realiteit. Daarnaast zijn er ook andere trends die invloed hebben op de marketingstrategie en gebiedsontwikkeling van Kampen. De digitale revolutie, vergrijzing, klimaatverandering en grondstofschaarste om er maar een paar te noemen. Met als gevolgen onder meer een veranderende rol voor de binnenstad van Kampen, andere zorgvragen in onze gemeente en kansen voor circulaire initiatieven op onze bedrijventerreinen, in dorpen en wijken van Kampen. Daarom hebben we de afgelopen maanden samen met vele Kampenaren gewerkt aan een vernieuwd strategisch plan voor de integrale marketing van Kampen.” 

De titel is “De steven wenden zonder overstag te gaan”. Maar wat gaan jullie dan anders doen?

“We hebben het geprobeerd samen te vatten in een elftal uitgangspunten voor Kampen. Ons doel is verhoging van het ‘Bruto Lokaal Geluk’ in Kampen. We willen dus actief bijdragen aan een optimale kwaliteit van leven voor de inwoners van Kampen. En vanaf 2021 gaan we dit monitoren. De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties zijn voor ons hierbij een belangrijke toetssteen. Met name doelstelling 11: Duurzame steden en gemeenschappen - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Dus we toetsen vanaf nu al onze activiteiten aan de SDG’s.

Daarnaast is het onze ambitie om meer te profiteren van toerisme. Dus we leggen meer dan in de afgelopen jaren het accent op toerisme, met focus op de kwaliteiten van Kampen als gezellige cultuurhistorische destinatie. Daarom investeren we minstens de helft van ons marketingbudget in het stimuleren van toeristische bestedingen. En in de komende jaren krijgen de branding van Kampen en de gebiedsontwikkeling in de binnenstad een hogere prioriteit. We versterken de samenwerking tussen binnenstadsmanagement en marketingactiviteiten. En we werken aan een compacte, gastvrije en hartelijke binnenstad.”

Betekent dit, dat ook de promotie van Kampen heel anders gaat vanaf nu?

“Nee. We blijven Kampen positioneren als hartelijke Hanzestad aan het water. Dat maken we dagelijks waar met raad en daad. En wat we doen, moet een hoge glimlachfactor hebben. We communiceren en gedragen ons als een vriendelijke buurjongen. Iemand die verbinding zoekt, zonder pretentieus te zijn en met een grapje op zijn tijd. Ook heel belangrijk: we koesteren onze ‘vaste klanten’. De huidige inwoners, gevestigde ondernemers en terugkerende bezoekers willen we aan ons blijven binden. Sterker, wat we doen, draagt altijd direct of indirect bij aan de behoeften van onze ‘vaste klanten’. Anders doen we het niet.

Hoe belangrijk is de Regio Zwolle hierbij?

“Echt belangrijk. Tegenwoordig ligt de stad Kampen letterlijk wel weer een beetje op een eiland, maar figuurlijk geldt dat voor onze gemeente juist helemaal niet. We blijven daarom actief partner van Hanzesteden Marketing en investeren de komende jaren extra in de samenwerking met Regio Zwolle.”

En wat moeten ondernemers daar dan mee?

“Omdat de gemeenschap in Kampen niet zonder effectieve citymarketing kan, maar vooral omdat effectieve citymarketing niet zonder de gemeenschap kan, vragen we ondernemers en alle andere Kampenaren om ook te werken volgens deze uitgangspunten. Door ze te gebruiken als leidraad bij belangrijke keuzes, door ze uit te dragen naar anderen en door ons aan te spreken op de wijze waarop de stichting Kampen Partners zelf invulling geeft aan de gemaakte keuzes.”

Kan Corona hierbij straks nog roet in het eten gooien?

“We zijn vastberaden in ons doel, maar flexibel in de reis daar naartoe. Dus waar nodig passen we onze jaarplannen aan, maar we houden koers. Samen werken we aan een sterke, vitale en ondernemende gemeente Kampen!”