Jelle Weever.
Jelle Weever. Scarlett de Moor - Wander in Bloom

Column Ondernemen in Kampen: Bestuurlijk lef 2.0

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

Aan het eind van dit jaar een iets langere column dan gebruikelijk. Begin 2020 schreef ik de column “Bestuurlijke lef!” Inmiddels zijn we een jaar verder. Het jaar waarin “anderhalvemetersamenleving” werd verkozen tot het woord van het jaar. En eigenlijk vat dit woord het jaar ook wel samen.

En we zijn er nog niet. De lock-down die minister-president Rutte afkondigde zal tot in ieder geval 19 januari 2021 duren. We gaan dus in een lock-down het nieuwe jaar in. De vraag is wat 2021 gaat brengen. Veel is onzeker, maar we zijn als ondernemers wel op zoek naar perspectief. Zowel van de landelijke overheid: meer testen en vaccineren, maar ook van de gemeente Kampen. Corona maakt het lastig, maar is geen excuus. Kort geleden was ik met Jacco Vonhof en regiomanager Hans Bakker in Hardenberg, de visie die we hoorden, voelde als een warm bad. Het kan dus wel.

Vorig jaar schreef ik: “Het bedrijfsleven in Kampen kan en wil groeien. Maar de vraag is of de faciliteiten er zijn om dat te kunnen regelen.” Mijn conclusie is dat die faciliteiten er niet zijn en er voorlopig ook niet gaan komen op deze manier. Er is een tekort aan bedrijfsterreinen en ik hoor dat bedrijven Kampen gaan verlaten. Een verlies aan werkgelegenheid en op de langere termijn een gevolg voor de voorzieningenstructuur.

Ondernemers zoeken kansen en willen visie van de gemeente. Nog steeds is er geen economische visie als kader voor ontwikkeling. Inmiddels zijn ondernemers wel aan de slag om de binnenstad te transformeren. Compacter, comfortabeler en daarmee aantrekkelijker voor inwoners en toeristen. De ontwikkelingen rond de verruiming van het Melmerpark worden nauwlettend en kritisch gevolgd. De binnenstad en een perifere locatie moeten elkaar niet concurreren. Zorg bij het Melmerpark voor duidelijke kaders en zoek vooral de vernieuwing.

Ook bedrijfsterreinen verdienen een opknapbeurt. Maak ook die terreinen toekomstbestendig. Er liggen bij Ministeries en bij de Provincie Overijssel mogelijkheden voor ondersteuning. Pak en benut de kennis die er is. Het spreekwoord: “Stilstand is achteruitgang” mag in Kampen niet aan de orde zijn.

De gemeente Kampen heeft ook de klimaatdoelstellingen onderschreven. Twee jaar geleden vond ik in mijn column de gemeente veel te ambitieus. Maar waar blijft nu de uitvoeringsagenda? Ik merk er op dit moment weinig van terwijl de deadlines dichterbij komen. Ik hoop onder aanvoering van GroenLinks hier concrete plannen voor te gaan zien in 2021. Ik vind overigens ook dat ondernemers zelf ook veel actiever op dit vlak moeten zijn. Belangrijk thema nu is de circulaire economie. Ondernemers kunnen helpen door bijvoorbeeld verduurzaming van productieprocessen en het hergebruik van afvalstromen.

Er zijn veel vragen en maar weinig antwoorden. Waar kan woningbouw plaatsvinden tussen nu en 2030? Er is geen kavel meer te koop. In dit kader terugkijken naar vorige regeerperiodes door Wethouder Holtland lost niks op. GroenLinks en GBK waren overigens in vorige regeerperiodes zelf de grootste remmende factor. En waar kunnen (MKB-)ondernemers groeien? Hoe ziet de binnenstad er straks uit?

Over ruim een jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. “Laten we ervoor zorgen dat er dan een duidelijke visie op Kampen ligt. Met andere woorden: waar staat Kampen in 2030!?” Dit was de afsluiting van de column van vorig jaar. Het CDA en CU zijn al in dialoog gegaan met ondernemers. De goede wil is er zeker. Dus College, wees doortastend en toon daadkracht. Opnieuw steek ik de hand uit: ik ken tal van ondernemers die willen meedenken om Kampen klaar te maken voor de toekomst. Dat ondernemende lef willen we gebruiken voor innovatie en keuzes die goed zijn voor Kampen. Op weg naar Bestuurlijke Lef 2.0!

Jelle Weever
Voorzitter MKB Nederland-Regio Zwolle.
DGA Weever Bouw

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29