Afbeelding
Tennekes.

Column wethouder Geert Meijering: De aardbeiboer

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

“Papa, kijk, de aardbeiboer!”, roept mijn zoontje van vier. Als gezin fietsen we regelmatig een ‘rondje Koekoek’ en mijn jongens vinden het mooi om te zien welke ‘boeren’ daar allemaal zitten: de tomatenboer, de paprikaboer en de witlofboer spreken behoorlijk tot de verbeelding. De aardbeiboer is echter favoriet, vanwege de mooie boerderijwinkel, de geitjes, de overdekte speeltuin en natuurlijk de heerlijke aardbeien. De afgelopen maanden konden veel kinderkleren na het middageten in de was, nadat onze beide jongens met iets te veel smaak van de aardbeien gegeten hadden.

Agrarische sector belangrijk voor Kampen
De agrarische sector is erg belangrijk voor Kampen. Daarbij gaat het niet alleen om de tuinbouw in de Koekoekspolder, maar ook om de melkveehouders en alle bedrijven die actief zijn in de agrarische keten, zoals machinebouwers en logistieke partijen. 9% van al onze bedrijven en 8% van de werkgelegenheid is gerelateerd aan de agrarische sector. Ter illustratie: in de toeristische sector vinden we 7% van onze bedrijven en 5% van onze arbeidsplaatsen. In de logistiek gaat het om 2% van de bedrijven en 5% van de banen.

Energie in de Koekoek
Sinds een aantal jaar wordt volop geïnvesteerd in duurzame energieopwekking in de Koekoek. Het paradepaardje is natuurlijk de aardwarmtebron, waarop vijf bedrijven zijn aangesloten. Daarmee wordt 23,5 hectare aan kassen verwarmd. Inmiddels wordt onderzoek gedaan naar een tweede bron, waarmee dan in totaal ruim 50 hectare duurzaam verwarmd kan worden. Ook is de aanleg van zonnevelden in en aan de rand van de Koekoekspolder in voorbereiding. Samen met de biomassacentrale is de Koekoekspolder daarmee een van de meest duurzame tuinbouwgebieden van Nederland. Daarbij is de netcapaciteit nog een belangrijk knelpunt: er is meer aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit dan ‘het net’ aankan. Samen met tuinders en de gemeente Zwartewaterland voeren wij een lobby richting netbeheerder Enexis voor meer netcapaciteit.

Reuring in de Koekoek
Toen ik in 2014 wethouder werd, verkocht de gemeente Kampen geen snipper grond in de Koekoekspolder. Maar in de afgelopen jaren hebben diverse grondtransacties plaatsgevonden. Het gaat dan allemaal om bestaande bedrijven die uitbreidingsplannen hebben. Dit geeft aan dat er voldoende vertrouwen is voor nieuwe investeringen en dat er vertrouwen is in het lokale ondernemersklimaat. Momenteel wordt nog over twee locaties onderhandeld met potentiële kopers. Mocht dit doorgaan dan is er nog maar één kavel over. Om ruimte te blijven geven aan de economische ontwikkeling van het gebied, hebben we besloten op de overige kavels geen zonnevelden meer toe te staan. Deze blijven exclusief beschikbaar voor glastuinbouw.

Arbeidsmigranten in de Koekoek
Collega Albert Holtland is verantwoordelijk voor de huisvesting van de arbeidsmigranten in de Koekoekspolder, In het nieuwe jaar staat het realiseren van een woonlocatie voor 120 personen aan de Tuindersweg op de agenda van de gemeenteraad. Het is overduidelijk dat goede huisvesting van arbeidsmigranten noodzakelijk is, maar omwonenden hebben bij de gemeenteraad ook hun zorgen geuit over de effecten hiervan op hun omgeving. Daarnaast volgt op korte termijn een discussie over huisvesting van arbeidsmigranten bij tuinders ‘op eigen terrein’. Kan dit bestaan naast de grootschalige huisvestingslocaties? Diverse tuinders willen graag hun medewerkers op eigen terrein huisvesten, maar anderen zien ook bezwaren tegen deze gespreide huisvesting.

Gezondheid
Als mijn zoon het over ‘de aardbeiboer’ heeft, gaat het natuurlijk over het prachtige bedrijf van Richard en Annet Kalter. Dit jaar was in De Brug te lezen dat zij vanwege de gezondheid van Richard hebben besloten hun bedrijf te koop te zetten om andere prioriteiten te stellen het leven. Tot aan de verkoop blijven zij ‘gewoon’ keihard werken aan hun heerlijke product. Ook het verhaal van deze mooie mensen laat zien hoe bepalend gezondheid is voor ondernemerschap. Juist daarom wens ik u allemaal niet alleen een succesvol, maar bovenal gezond 2021 toe.

Geert Meijering
Wethouder (CDA)
g.meijering@kampen.nl