Afbeelding
Foto: Aangeleverd.

Column Ondernemen in Kampen: Kanttekening bij beleid Kampen voor ondernemers

· leestijd 1 minuut Ondernemen in Kampen

Afgelopen week heeft de Industriële Club Kampen een interessante avond belegd. Een groot deel van de avond is ruimte gegeven aan de gemeente om uit te leggen wat zij in de regeerperiode tot 2026 voor ondernemers gaat doen. Onder de bezielende leiding van Michael Bres heeft dit geleid tot enerverende avond. Het college vaardigde de wethouder economie af, Bas Wonink. Op een heel vriendelijke manier heeft hij aan ons als ondernemers geprobeerd uit te leggen hoe de vlag erbij hangt en vooral welke onmogelijkheden er lijken om ondernemers ten dienste te zijn. 

Dit is in ieder geval mijn persoonlijke negatieve smaak die ik heb overgehouden aan de bespreking van het coalitieakkoord ‘samen durven doen’. Voor dit beleid zijn verantwoordelijk de partijen die nu in de lokale regering zitten, CU, SGP, CDA, KS en GL.

Als we dan kijken naar wat deze coalitie voor heeft met ondernemers is mijn conclusie dat het bedroevend gesteld is met de waardering voor ondernemers.

De gemeente komt niet veel verder dan melden dat in de regio Zwolle samen wordt gewerkt aan de Human Capital Agenda. Sorry Gemeente Kampen, vindt u nou echt dat dit thuishoort op het bordje van de gemeente? Het is geen taak van de gemeente. Dit is iets landelijks. Waar u voor moet zorgen is dat ondernemers op de langere termijn de zekerheid hebben dat zij kunnen uitbreiden. Er zijn al bedrijven met personeel die Kampen verlaten omdat men wordt tegengewerkt. Het is een gegeven dat de huidige bedrijventerreinen vol zitten. De gemeente geeft zelf al aan dat er geen uit te geven gronden zijn. De bevolking groeit en groeit. 

Iedere planeconoom zal u vertellen dat alleen al daardoor de behoefte aan bedrijventerrein toeneemt. Ook uit de toelichting van de wethouder is één ding duidelijk: de gemeente wil niet groeien. De gemeente houdt tegen dat ondernemers zich hier vestigen. Zelfs de wil ontbreekt om erover na te denken erop voor te sorteren dat bijvoorbeeld over vijf tot tien jaar kavels kunnen worden uitgegeven. We weten dat het lang duurt voordat plannen uitgerold zijn. Wij hebben als IC meer dan vijftien jaar geleden aangegeven dat de tweede Zuiderzeehaven, in de Melmer, serieus onderzocht moet worden. Nu is het verweer van een kennelijke meerderheid die geen groei wil, dat onvoldoende is gebleken van behoefte aan watergebonden kavels. Dit is ten eerste het kip-en-ei-verhaal. Ten tweede: wat is erop tegen om een gecombineerd bedrijventerrein te hebben aan de andere kant van de N50? Je bent daar als bedrijf niemand tot last. Het is echt een gemiste kans voor de komende 30 jaar om niet eens willen te onderzoeken. 

En dan praat ik in deze column nog maar niet over de dramatische infrastructuur in de stad en in de periferie. Gemeente sluit in het akkoord hiervoor de ogen. Ondernemers zijn innovatief en veerkrachtig, maar een beetje meer faciliteren vanuit de gemeente komt ten goede aan welzijn en welvaart van de hele stad. Nu worden we links en rechts ingehaald, en dat ook nog eens een keer terwijl de gemeente er met open ogen bij staat ‘in de regio Zwolle’. Ik zie ‘samen durven doen’ echt anders.

Hans Both
Voorzitter Industriële Club Kampen
Advocaat te Kampen

Nick de Vries