Afbeelding
Foto: Aangeleverd.

Column Ondernemen in Kampen: Opfrissen, de zieke werknemer

· leestijd 1 minuut Ondernemen in Kampen

Ik doe een poging om de parate kennis van ondernemers met personeel op peil te houden. Het onderwerp is de zieke werknemer. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Het gaat mij nu even om de actualiteit van zaken waar veel ondernemers mee stoeien. Ik hoor veel ondernemers klagen over onduidelijkheid.

Soms heb je van die situaties waarin je op je klompen aanvoelt dat werknemer niet door ziekte of gebrek verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten. Dit is altijd het criterium. Advies 1: wees terughoudend in je mening of je arbeider ziek is. Ook de mening van de werknemer zelf is feitelijk niet relevant. Werknemer en werkgever zijn geen arts, dus kun je geen oordeel hebben. Dat oordeel komt uitsluitend toe aan de bedrijfsarts. Die moet de werkgever inschakelen zodra een werknemer langer dan een paar dagen niet op het werk verschijnt met de mededeling dat sprake is van ziekte. En ook zijn oordeel is niet meer dan een advies.

Laat je ook niet afschepen door een medewerker van deze arts (tip 2). Die heeft geen bevoegdheid en is vaak niet deskundig genoeg.

Sinds corona is het veelal zo dat consulten met de bedrijfsarts en met zijn medewerkers online gaat. Dit is een hele slechte zaak. Hoe kan een arts op afstand ruiken dat sprake is van een ziekte of gebrek waardoor het werk niet kan worden gedaan? Niet accepteren dus (tip 3).

Mijn ervaring is dat werknemers - gesouffleerd door een jurist – de regels vaak beter kennen dan werkgevers

Tip 4: leg je niet te snel neer bij de visie van de bedrijfsarts. Zo veel hoofden, zo veel zinnen, juist in deskundigenland. Bedrijfsartsen hebben de reflex om een werknemer vooral eerst maar op z’n woord te geloven en werknemer thuis te laten zitten, terwijl het maar zeer de vraag is of dit recht doet aan de feitelijke situatie.

Tip 5: schakel bij twijfel over de juistheid van het advies van de arboarts gewoon direct de verzekeringsarts in van het UWV. Daar is tie voor. Je bent niet gebonden aan het advies van de bedrijfsarts. Je kunt dan evenwel niet stilzitten, maar je moet opschalen naar de verzekeringsarts van het UWV.

Mijn ervaring is dat werknemers - gesouffleerd door een jurist – de regels vaak beter kennen dan werkgevers, maar er is voor werkgevers zo veel winst te behalen bij ziektesituaties. Alleen maar klagen dat het allemaal zo lang duurt en dat een bedrijfsarts de werknemer volgt; dat heb je als werkgever voor een belangrijk deel zelf in de hand. Niet klagen maar dragen.

mr. J.W. Both, voorzitter IC Kampen en advocaat

Nick de Vries