Links Hans Vermeer en rechts Jan van Wendel.
Links Hans Vermeer en rechts Jan van Wendel. Foto: Tennekes

Camera’s maken bedrijventerrein Haatland veilig

· leestijd 3 minuten Ondernemen in Kampen

KAMPEN - Een veiliger bedrijventerrein. Dat is het doel van de pas opgerichte Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Haatland. Cameratoezicht is het belangrijkste “wapen” van de stichting, maar er leven méér ideeën voor het bedrijventerrein.

(door Leo Polhuijs)

Het bestuur bestaat uit voorzitter Jan van Wendel, secretaris Hans Vermeer en penningmeester Willem van der Haven, aangevuld met projectleider Leo Hoksbergen. De drie eerstgenoemden zijn behalve ondernemer ook bestuurslid van de Industriële Club Kampen, waar zo’n honderd bedrijven op Haatland bij zijn aangesloten. Hoewel niet alle ondernemingen zijn aangesloten, is de dekking groot. Door cameratoezicht te realiseren hoopt het bestuur nog meer ondernemers te interesseren. “Een veilig bedrijventerrein is in het belang van iedereen.”

Criminaliteit is een veel voorkomend probleem op ons bedrijventerrein

Hangjeugd
“Criminaliteit is een veel voorkomend probleem op ons bedrijventerrein,” zeggen Van Wendel en Vermeer. “Denk aan diefstal, brandstichting, hangjeugd en agressie.” Het probleem speelt al langer. Op een gegeven moment hebben de ondernemers de koppen bij elkaar gestoken om er iets aan te doen. Ervaringen die zijn opgedaan op andere bedrijventerreinen, zoals Spoorlanden-Zendijk in IJsselmuiden, tonen aan dat de criminaliteit flink daalt als er camera’s worden geplaatst. “ De camera’s worden gericht op de openbare weg en staan los van de voorzieningen die de ondernemers op hun eigen terrein hebben getroffen. Aansluiting bij het fonds heeft mogelijk positieve gevolgen voor de verzekeringspremie.

Brand
Van Wendel en Vermeer hebben zelf helaas ook te maken gehad met criminaliteit. Vermeer, manager Werkbedrijf en Ondernemershuis Impact: “Bij ons pand is een aantal jaren geleden brand gesticht. “ In Van Wendels ict zaak is al drie keer ingebroken en van alles weggehaald. “De dader was afkomstig van het AZC en is gelukkig gepakt. Vervelend allemaal. Inbraken geven naast materiële schade stress en gedoe met de verzekering. Het is ons veel waard om criminaliteit op Haatland te voorkomen.” Penningmeester Van der Haven is bestuurder bij De Gilden Groep Kampen.

Van Wendel is persoonlijk al zo’n tien jaar betrokken bij plannen voor Haatland. “Zo lang zijn we dus al bezig. I_k doe dit niet voor mezelf, maar voor het bedrijventerrein. Het is belangrijk dat dat veiliger wordt. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk ondernemers zich bij het fonds aansluiten. Alle bestuursleden steken veel tijd in de stichting.”

Cameratoezicht
De bedoeling is dat er begin 2023 camera’s staan langs de toegangswegen tot Haatland. Van Wendel en Vermeer: “Samen met een deskundige zijn we mogelijke locaties aan het bekijken en nemen we privacy-aspecten onder de loep. Dat is belangrijk, mede in verband met de AVG richtlijnen en het feit dat de toegangswegen tot de stad ook langs Haatland lopen. Je moet voorkomen dat mensen tegen hun wil op camerabeelden komen te staan. De beelden worden door een beveiligingsbedrijf bekeken. Bij verdachte situaties wordt direct de politie ingeschakeld. Iemand die geen kwaad in de zin heeft, hoeft niets te vrezen. Registratie van auto’s gebeurt aan de hand van verdachte kentekens.”

Reclamebelasting
Het geld voor het Ondernemersfonds komt binnen via de reclamebelasting. Die wordt betaald door bedrijven die vanaf de weg goed zichtbaar zijn. De gemeente Kampen staat volgens Van Wendel en Vermeer achter het initiatief en heeft groen licht gegeven voor de aanpak van het bedrijventerrein. Wie zich aanmeldt voor het Ondernemersfonds, wordt gratis lid van de Industriële Club Kampen. Overigens zijn enkele jaren geleden delen van Haatland gerevitaliseerd met overheidsgeld, maar volgens Vermeer kan voor de huidige plannen geen beroep meer worden gedaan op overheidsgeld.

Parkmanagement
Was het Ondernemersfonds in eerste instantie alleen bedoeld om cameratoezicht toe te passen, de stichting wil later ook het groenbeheer verbeteren. Van Wendel en Vermeer: “Haatland is een oud bedrijventerrein waar je diverse branches aantreft, onder meer bouw of metaal. Het groen kan op sommige plekken best een oppepper gebruiken. Middenbermen en bermen staan soms vol met hoog gras. Er wordt maar twee keer per jaar gemaaid. Ook zijn er van die vergeten hoekjes die vol staan met onkruid. Geen gezicht. In de toekomst willen we toe naar een parkmanagement dat aan deze en andere zaken aandacht besteedt. Voor de ondernemers is het ook fijn als hun bedrijventerrein er mooi bij ligt. De gemeente staat ook achter onze ideeën op dit gebied.” Binnen het bestuur wordt volgens Vermeer nagedacht over de mogelijke inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het groenbeheer. “Maar dit is nog niet concreet.”

Verder leven er ideeën om tot een gezamenlijk parkmanagement te komen met bedrijventerrein Rijksweg 50. Zaken als cameratoezicht en groenbeheer zouden dan onder één platform worden samengebracht. Rijksweg 50 kent overigens al cameratoezicht.

Van Wendel: “Het Kamper gemeentebestuur heeft als leidend thema voor het zijn coalitieakkoord de leus ‘Samen durven doen’. Wij zijn het hier helemaal mee eens maar laten het woordje durven eruit. Wij dóen gewoon en pakken de criminaliteit aan. “ Vermeer: “Alle ondernemers hebben baat bij een veilig bedrijventerrein, daarom nodigen we betrokken ondernemers uit om in ons fonds mee te denken over cameratoezicht en andere zaken.” Belangstellenden kunnen zich aanmelden via secretaris@ondernemersfondshaatland.nl of voorzitter@ondernemersfondshaatland.nl

Inmiddels is de website www.ondernemersfondshaatland.nl in de lucht en gaat een nieuwsbrief van start die de communicatie met de ondernemers onderhoudt.

Nick de Vries