Afbeelding
Foto: Van Houwelingen

Burgemeester Sander de Rouwe over ‘visie van vuurtorens en verrekijkers’

· leestijd 1 minuut Ondernemen in Kampen

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie
Een veertigtal ondernemers heeft samen 26,5 miljoen euro toegezegd om daarmee een deel van de initieel begrote investeringen in verbreding van de Kornwerderzandsluis te financieren. Burgemeester Sander de Rouwe roemt het initiatief van deze ondernemers en vergeleek het eerder met de Kamper investering in een vuurtoren op Terschelling, nu exact zevenhonderd jaar geleden. 

Verbreding van de sluis biedt volop kansen voor Port of Zwolle, het initiatief waarbij Kampen, Zwolle en Meppel gezamenlijk optrekken voor meer havengebonden activiteiten. Volgens een recent onderzoek zou groei van Port of Zwolle maar liefst veertigduizend (directe en indirecte) banen opleveren en werd er becijferd dat het de regio jaarlijks 3,5 miljard euro aan toegevoegde waarde levert.

Vuurtoren en verrekijkers
Tijdens het havendebat dat in het najaar van ’22 in de Stadsgehoorzaal werd georganiseerd, gaf De Rouwe aan dat we ‘er om deze grote potentie voor de regio te kunnen verzilveren, veel gezamenlijke daadkracht nodig is’. Hij stelde voor ‘met verrekijkers te kijken’, zodat we verder kijken dan onze eigen neus lang is. ‘Dat betekent ook dat je vooral gezamenlijk moet durven investeren; ook buiten de eigen regio, zodat men juist - op termijn en voor jaren achtereen  - daar de zoete vruchten van kan plukken. Zoals Hanzestad Kampen bijna zevenhonderd jaar geleden investeerde in een vuurtoren op Terschelling om zo de eigen haven beter bereikbaar te maken’, stelde hij. ‘Want hoe komen we aan de welvaart en rijkdom van nu? Ik zou daarvoor twee metaforen willen gebruiken, die van de verrekijker en die van de vuurtoren. De verrekijker: we zijn altijd zo serieus met alles bezig dat we met een vergrootglas de dingen direct om ons heen bekijken. Dan vergeet je om even door die verrekijker te kijken. Want juist dan zie je wat er in de wereld en in de regio rondom gebeurt.’

En die vuurtoren? ‘In 2023 is het precies 700 jaar geleden dat Kampen iets ‘wereldvreemds’ deed. In 1323 investeerde de stad in de bouw van een vuurtoren op Terschelling. Kampen, op dat moment een bloeiende handelsgemeenschap, merkte dat schepen uit de wereld hier niet goed konden komen. Met de vuurtoren versterkte Kampen haar positie. 

Het ‘gat’ tussen Vlieland en Terschelling, leverde destijds voor schepen een groot gevaar op. ‘Als we daar niet voor veiligheid, stabiliteit en zichtbaarheid zorgen, dan kost ons dat handel’, zo moeten ze destijds hebben gedacht. Ik vind dat heel inspirerend. Het laat zien dat onze voorgangers vanuit bedrijfsleven en overheden, zevenhonderd jaar geleden verder durfden te kijken; dat ze durfden te investeren in een heel ander gebied. 

Als ik nu tegen het College en de gemeenteraad zou zeggen ‘we gaan investeren in Duitsland, want dat gaat Kampen op termijn veel opleveren’, dan krijg ik dat niet voor elkaar. Maar destijds wist men: daar gaan we samen beter van worden. Die vuurtoren is het symbool van het thema van deze tijd. Lef, geduld en samenwerking;  het was onontbeerlijk voor het succes en de rijkdom die hun vaart bracht. De investering in een vuurtoren was destijds onbetaalbaar, maar we deden het. En ook nu durven we opnieuw met elkaar te investeren in de Kornwerderzandsluis, onze ‘vuurtoren’ van nu.’

Nick de Vries